Valde

Valde ir Aģentūras vadības struktūra. Tai ir uzraudzības funkcijas, un tās vispārējā atbildībā ir budžeta un plānošanas jautājumi:  izpilddirektora, Apelācijas padomes locekļu un priekšsēdētāja iecelšana un pārskatu sniegšana ES iestādēm par ECHA darbību.

Valdi veido:

 • 28 locekļi no ES dalībvalstīm;
 • trīs Komisijas pārstāvji;
 • divi Eiropas Parlamenta pārstāvji;
 • trīs ieinteresēto personu pārstāvji, kurus ieceļ Komisija.

Valde papildus savam sastāvam ir uzaicinājusi pa vienam novērotājam no Īslandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas.

Sastāvs

Visus Valdes locekļus ieceļ, pamatojoties uz viņu pieredzi un speciālajām zināšanām ķīmiskās drošības jomā vai jautājumos par regulējumu attiecībā uz ķīmiskām vielām. Viņu darbības termiņš ir četri gadi, un to var vienreiz atjaunot.

Dalībvalstu pārstāvjus ieceļ Padome. Eiropas Komisijas un Eiropas Parlamenta pārstāvjus tieši ieceļ attiecīgā iestāde. Papildus trim pārstāvjiem ar balsošanas tiesībām Komisija ieceļ arī trīs pārstāvjus, kam nav balsošanas tiesību, lai pārstāvētu ieinteresētās personas. 

Sanāksmes

2019. gadā sanāksmes ir šādos datumos:

 • 28-29/03/2019
 • 15/04/2019
 • 19-20/06/2019
 • 26-27/09/2019
 • 12-13/12/2019

2020. gadā sanāksmes ir plānotas šādos datumos:

 • 26-27/03/2020
 • 17-18/06/2020
 • 24-25/09/2020
 • 16-17/12/2020

Sekretariāts

Izpilddirektors ir atbildīgs par sekretariāta nodrošināšanu valdei. Aģentūras Pārvaldības, stratēģijas un attiecību nodaļa izpilda praktisko daļu.

Correspondence with ECHA's Management Board

Image
Ms Sharon McGuinness

Chair of the Management Board

mb-secretariat (at) echa.europa.eu

Categories Display

Atzīmēts kā:

(noklikšķiniet uz tagu, lai meklētu attiecīgu saturu)