Biocīdu komiteja

Biocīdu komiteja (BPC) sagatavo ECHA atzinumus saistībā ar vairākiem BPR procesiem. Galīgos lēmumus pieņem Eiropas Komisija. Ir šādi procesi:

  • pieteikumi aktīvo vielu apstiprināšanai un apstiprinājumu atjaunošanai
  • aktīvo vielu apstiprinājumu pārskatīšana;
  • pieteikumi attiecībā uz aktīvo vielu, kas atbilst Regulas 28. pantā minētajiem nosacījumiem, iekļaušanu I pielikumā, un šo aktīvo vielu iekļaušanas I pielikumā pārskatīšana;
  • aktīvo vielu, kas ir aizvietošanas kandidāti, identificēšana;
  • pieteikumi biocīdu licencēšanai Savienības līmenī un licenču atjaunošanai, kā arī Savienības līmeņa licenču atcelšanai un to grozījumiem, izņemot gadījumus, kad pieteikumi attiecas uz administratīvām izmaiņām;
  • zinātniski un tehniski jautājumi par savstarpēju atzīšanu saskaņā ar Regulas 38. pantu;
  • pēc Komisijas vai dalībvalstu pieprasījuma BPC ir arī atbildīga par atzinuma sagatavošanu par visiem citiem jautājumiem, kas var rasties saistībā ar BPR darbību saistībā ar cilvēku vai dzīvnieku veselības, vai vides apdraudējumu, vai tehniskiem norādījumiem.

Sastāvs

Katrai dalībvalstij ir tiesības Biocīdu komitejā iecelt vienu locekli uz trim gadiem ar atjaunošanas iespēju. Tās var iecelt arī šī locekļa aizstājēju.

Pieteikumu iesniedzēji var piedalīties BPC diskusijās.  BPC sanāksmju darba kārtība tiek publicēta vismaz 21 dienu pirms sanāksmes. Ja pieteikumu iesniedzēji vēlas piedalīties savas darba kārtības punktu apspriešanā, tiem ir jāsazinās ar BPC Sekretariātu (BPC (at) echa.europa.eu), un jo īpaši jāievēro pieteikumu iesniedzēju, kas piedalās BPC sanāksmēs un tās darba grupās, rīcības kodeksa 3. iedaļā aprakstītā pieeja.

Categories Display

Atzīmēts kā:

(noklikšķiniet uz tagu, lai meklētu attiecīgu saturu)