Apelācijas procedūra

Par noteiktiem ECHA lēmumiem, kas norādīti REACH regulas 91. pantā un Biocīdu regulas 77. pantā, var iesniegt apelāciju ECHA Apelācijas padomei.

Noteikumi, kas piemērojami apelācijas procedūrai, ir izklāstīti Procedūras noteikumos .

Turklāt, lai palīdzētu pusēm rīkoties saskaņā ar tiesību aktu prasībām un sagatavot apelācijas pēc iespējas efektīvāk, Apelācijas padome ir pieņēmusi praktiskus norādījumus.

Šim pašam nolūkam Apelācijas padome ir publicējusi īpašas veidlapas un kontrolsarakstu. Veidlapas izmantot nav obligāti, bet tas ir ļoti ieteicams.

Veidlapas apelācijas dokumentācijas sagatavošanai

Categories Display

Atzīmēts kā:

(noklikšķiniet uz tagu, lai meklētu attiecīgu saturu)