Skip to Content
Skip to Content

Īstenošanas forums

Ieviešanas informācijas apmaiņas forums (turpmāk – forums) ir tīkls, kurā ietilpst iestādes, kas atbildīgas par REACH, CLP un PIC regulu ieviešanu ES, Norvēģijā, Islandē un Lihtenšteinā.
Forums 2017. gadā izveidoja Foruma Biocīdu regulas apakšgrupu (BPRS), kas tiekas trīs reizes gadā pēc Foruma plenārsēdēm, lai nodrošinātu rūpīgu, koordinētu un sasakņotu ieviešanu.

Sastāvs

Foruma sastāvā ir pa vienam pārstāvim no katras dalībvalsts. No foruma locekļiem tiek izraudzīts foruma priekšsēdētājs un divi foruma priekšsēdētāja vietnieki. Pašreizējā priekšsēdētāja ir Katja vom Hofe (DE), priekšsēdētājas vietnieces ir Sinead McMickan (IE) un Szilvia Deim (HU).

BPR apakšgrupā ir pa vienam pārstāvim no katras dalībvalsts. BPRS ieceļ no saviem locekļiem savu priekšsēdētaju un vienu priekšsēdētāja vietnieku. Pašreizējais priekšsēdētājs ir Eugen Anwander (AT), priekšsēdētāja vietnieki ir Dominik Pisarek (PL) un Francesca Ravaioli (IT).

Citi dalībnieki foruma darbā ir:

  • ECHA foruma sekretariāts un ECHA sekretariāts;
  • no dalībvalstīm uzaicināti eksperti;
  • Eiropas Komisija;
  • akreditētas ieinteresēto personu organizācijas.

Īstenošanas forums

 

Kā forums darbojas?

Forums nosaka pats savu darbu programmu, pamatojoties uz REACH, CLP un PIC regulās noteikto uzdevumu sarakstu. Foruma praktisko darbu sadala starp desmit darba grupām, kas nodrošina risinājumus konkrētām ieviešanas jomām. Jaunizveidotā BPRS (BPR apakšgrupa) strādā lielākoties tāpat kā forums, tajā tagad ir divas darba grupas, un tā ir pārstāvēta divu foruma darba grupu darbā. Forums un BPRS katru gadu rīko trīs plenārsēdes.

 

Ieviešana

REACH, CLP, kā arī PIC un BPR regulas tika pieņemtas, lai uzlabotu cilvēku veselības un vides aizsardzību pret riskiem saistībā ar ķīmiskām vielām, tādējādi veicinot ES ķīmiskās rūpniecības konkurētspēju. Koordinēta un saskaņota ieviešana ir galvenais faktors regulu sekmīgai īstenošanai un viens no galvenajiem foruma un BPR apakšgrupas mērķiem.

Categories Display

Atzīmēts kā:

(noklikšķiniet uz tagu, lai meklētu attiecīgu saturu)


Route: .live2