Labas administratīvās prakses kodekss

Labas administratīvās prakses kodeksā ir ietverti pamatprincipi, kas Aģentūras personālam ir jāievēro attiecībās ar sabiedrību. Cita starpā kodeksā ir iekļauti šādi principi: likumība, diskriminācijas novēršana, līdzekļu samērīgums ar sasniedzamo mērķi un administratīvās rīcības konsekvence.

Kodeksa mērķis ir garantēt sabiedrībai sniegto Aģentūras pakalpojumu atbilstību augstiem kvalitātes standartiem, kā arī informēt sabiedrību par rīcības standartiem, kurus sabiedrībai ir tiesības sagaidīt savstarpējās attiecībās ar ECHA.

Valde pieņēma kodeksu 2007. gadā, un tas attiecas uz visiem darbiniekiem.

Categories Display

Atzīmēts kā:

(noklikšķiniet uz tagu, lai meklētu attiecīgu saturu)