Neatkarība

Neatkarība un pārredzamība lēmumu pieņemšanā Aģentūrai ir ļoti svarīga. ECHA darbs un lēmumi ir būtiski cilvēku veselības un vides aizsardzībai, un tie var stipri ietekmēt arī atsevišķus uzņēmumus. Svarīgi, lai šo lēmumu pieņemšanā ECHA darbotos pārredzami un neatkarīgi, kā arī pieņemtu objektīvus un zinātniski pamatotus lēmumus.

Neatkarību nodrošina ar pārredzamām interešu deklarācijām un veicot pasākumus, lai nodrošinātu, ka šīs intereses nevar ietekmēt lēmumu pieņemšanu Aģentūrā. Realitātē tas nozīmē, ka ir jānodrošina trausls līdzsvars, pieņemot darbā darbiniekus ar nepieciešamo kompetenci un pieredzi un vienlaikus – stingri izvairoties no potenciāliem interešu konfliktiem. Saskaņā ar ECHA politiku interešu konflikts var rasties, kad lēmuma neitralitāti un objektivitāti apdraud (vai var uzskatīt, ka apdraud) tādas fiziskas personas intereses, kura strādā Aģentūrā vai Aģentūrai.

Tādēļ praksē ikviens, kurš strādā ECHA, iesniedz ikgadēju interešu deklarāciju (tās atjaunina, arī situācijai mainoties). Jebkura persona, kura deklarējusi ieinteresētību kādā jautājumā, tādēļ nepiedalās lēmuma pieņemšanā vai atzinuma sniegšanā par to.

Aģentūrā ir izveidota arī Interešu konfliktu konsultatīvā komiteja, kas palīdz Aģentūras izpilddirektoram nodrošināt lēmumu pieņemšanas neatkarīgumu.

Papildu informācija ir atrodama ECHA Potenciālo interešu konfliktu risināšanas politikā.

 

Categories Display

Atzīmēts kā:

(noklikšķiniet uz tagu, lai meklētu attiecīgu saturu)