Skip to Content
Skip to Content

Sabiedrībai atklātās procedūras

Aģentūra apzinās savas saistības attiecībā uz pārredzamību, publicējot dokumentus, kuros aprakstītas ECHA procedūras. Procedūru publiskošana ļauj ECHA iepazīstināt ar savu darba praksi un sniedz sabiedrībai ieskatu Aģentūras iekšējos darbības procesos un darba vidē. Sistēmai pilnveidojoties, informācija par procedūrām būs pieejamas saskaņā ar Aģentūras saistībām attiecībā uz pārskatatbildību un pārredzamību.

Categories Display

Atzīmēts kā:

(noklikšķiniet uz tagu, lai meklētu attiecīgu saturu)


Route: .live1