Gumigranulátumok és talajburkolatok a sportpályákon és játszótereken

A sportolók sok éve használnak négyévszakos sportpályákat a labdarúgáshoz, a kelta sportokhoz, a rögbihez, a lacrosse-hoz és egyéb sportokhoz. Ezekhez a mesterséges pályafelületekhez gyakran gumigranulátumot használnak töltőanyagként, hogy a pályákat tartósabbá, időjárásállóbbá tegyék, valamint hogy fokozzák ütéscsillapító és tapadást segítő hatásukat.

A játszótérfelületekhez is gyakran használnak laza töltésű gumiból készült talajburkolatokat, különösen a hinták, csúszdák és egyéb játszótéri felszerelések alatt a gyerekek esésvédelme érdekében.

A gumigranulátumokat és talajburkolatokat általában kidobott és elhasználódott gumiabroncsokból készítik, amelyeket felaprítanak és kisebb darabokra zúznak össze.

A gumigranulátumok és talajburkolatok számos potenciálisan veszélyes anyagot, többek között policiklikus aromás szénhidrogéneket (PAH-k), fémeket és ftalátokat tartalmazhatnak, továbbá illékony szerves szénhidrogéneket (VOC-k) és kevéssé illékony szerves szénhidrogéneket (SVOC-k) bocsáthatnak ki. Ezeknek a veszélyes anyagoknak a jelenléte aggodalmat keltett a mesterséges sportpályák és játszóterek biztonsága tekintetében. 

Milyen egészségügyi kockázatot jelentenek?

2016 júniusában az Európai Bizottság megkérte az ECHA-t annak felmérésére, hogy ezeknek az anyagoknak a szintetikus pályákhoz alkalmazott újrahasznosított gumigranulátumokban való jelenléte valóban egészségügyi kockázatot jelent-e a lakosság számára, ideértve a gyermekeket, a hivatásos játékosokat, valamint a pályákat kivitelező és karbantartó munkavállalókat. Ezt az ezeken a pályákon játszó gyermekek körében a rák megnövekedett kockázatával kapcsolatos, az utóbbi években számos uniós tagállam médiájában megjelent állítások idézték elő.

Az ECHA felmérte az egészségügyi kockázatokat a bőrrel való érintkezés, a lenyelés és a belélegzés általi kitettség tekintetében. Az ECHA megállapításait 2017 februárjában tették közzé, amelyek szerint a gumigranulátumoknak való kitettség csak nagyon kis mértékben ad okot az aggodalomra.

A gumigranulátumoknak való, egész életen át tartó kitettség miatt kialakuló rákos megbetegedés kockázatát nagyon alacsonynak ítélték, tekintettel a PAH-k koncentrációjára, amelyet a mintavétel helyszínéül szolgáló európai sportpályákon mértek. A koncentrációkat jóval alacsonyabbnak találták az előírt határértékeknél.

A nehézfémek jelenlétével kapcsolatos aggodalmak mértéke elhanyagolhatónak bizonyult, mivel ezek szintjei jóval az uniós játékokban engedélyezett határértékek alatt vannak.

A ftalátok, a benzotiazol és a metil-izobutil-keton koncentrációja tekintetében sem találtak okot az aggodalomra, mivel ezek szintjei szintén alacsonyabbak voltak annál, hogy egészségügyi problémákhoz vezethetnének.

A jelentés azonban kitér arra, hogy ott, ahol a gumigranulátumokat beltéren alkalmazzák, a kibocsátott illékony szerves vegyületek fokozott bőr- és szemirritációt okozhatnak.

Miért van szükség további vizsgálatokra?

A jelentésben kiemeltek néhány bizonytalanságot is, amely további vizsgálatot indokol. Például felmerült az az aggály, hogy az elvégzett vizsgálatok elég reprezentatívak voltak-e egész Európára vonatkozóan (mivel nem minden tagállamból vettek mintát).

Az ECHA ezért számos intézkedést javasolt ezen bizonytalanságok ellensúlyozására és a bevált gyakorlat tükrözése érdekében:

  • Vegyenek fontolóra korlátozásokat a REACH-rendelet értelmében annak érdekében, hogy csak olyan gumigranulátumot értékesítsenek, amely PAH-kat és más releváns veszélyes anyagokat csak nagyon alacsony koncentrációban tartalmaz.
  • A meglévő (kültéri és beltéri) pályák tulajdonosai és üzemeltetői mérjék a pályáikon használt gumigranulátumban lévő PAH-ok és egyéb anyagok koncentrációját, és ezeket az információkat tegyék elérhetővé.
  • A gumigranulátum előállítói és ernyőszervezetei dolgozzanak ki egy útmutatót, amely segítséget nyújt az (újrahasznosított) gumi töltőanyagot gyártók és importőrök részére az anyaguk tesztelésében.
  • Az európai sport- és labdarúgó-szövetségek és -klubok működjenek együtt a gyártókkal annak biztosítása érdekében, hogy a műfűben használt gumigranulátumra vonatkozó információk érthetők legyenek a játékosok és a lakosság számára.
  • A meglévő, gumigranulátummal töltött beltéri pályák tulajdonosai és üzemeltetői biztosítsák a megfelelő szellőzést.
  • A szintetikus pályákat használó játékosok tegyenek meg alapvető higiéniai intézkedéseket a mesterséges pályákon való játékot követően.

Az ECHA 2017. február 28-án elküldte értékelését az Európai Bizottságnak.   

Mi történik tehát a bizonytalanságok tisztázása érdekében?

A holland Állami Közegészségügyi és Környezetvédelmi Intézet (RIVM) 2016 decemberében a gumigranulátumokkal kapcsolatos egészségügyi kockázatokról szóló tanulmányt tett közzé, amely megerősítette, hogy a sporttevékenységek ezeken a pályákon biztonsággal végezhetők.

Az ECHA jelentésének eredményéhez hasonlóan ugyanakkor a tanulmány ajánlást tett a gumigranulátumokban a PAH-k előírt koncentrációs határértékének további csökkentésére, különös tekintettel a fogyasztói cikkekre alkalmazandó előírásokra.  

Hollandia ezt követte, amikor 2017. június 30-án bejelentette azon szándékát, hogy olyan korlátozási dokumentációt készít, amely korlátozza nyolc policiklikus aromás szénhidrogén (PAH-k) koncentrációját a műfüves pályákhoz töltőanyagként használt gumigranulátumokban, valamint a sportfelszerelésekhez és a játszótereken használt laza töltésű gumiburkolatokban.

Ezt a dokumentációt az ECHA 2018. július 20-án megkapta.  

Mit tartalmaz a korlátozási dokumentáció?

A korlátozási dokumentáció nyolc PAH egészségügyi kockázatát értékeli a hivatásos labdarúgókra (ideértve a kapusokat is), a pályákon játszó gyermekekre és a pályák és játszóterek kivitelezésével és karbantartásával foglalkozó munkavállalókra nézve.

Az értékelés alapján Hollandia azt ajánlja, hogy a műfüves pályákon, játszótereken és egyéb sportlétesítményekben használt gumitörmelékben és -burkolatokban található nyolc PAH-nak az együttes koncentrációs határértékét 17 mg/kg-ra csökkentsék.

A lakosság számára elérhető kínálatra vonatkozóan a jelenlegi koncentrációs határérték két PAH (BaP és DBAhA) esetében 100 mg/kg, a maradék hat (BeP, BaA, CHR, BbFA, BjFA, BkFA) esetében pedig 1 000 mg/kg.

Következő lépések

Az ECHA bizottságai megvizsgálják, hogy a korlátozási dokumentáció megfelel-e a REACH XV. mellékletében foglalt követelményeknek. Ha igen, 2018 szeptemberében megkezdődik a dokumentációval kapcsolatos egyeztetés.

Az egyeztetés megkezdését követően az érdekelt feleknek hat hónap áll rendelkezésére, hogy megjegyzéseket fűzzenek a javasolt korlátozáshoz és annak várható hatásaihoz.

Az ECHA bizottságai értékelik a dokumentációt és megfogalmazzák véleményüket. Az ECHA kockázatértékelési bizottsága (RAC) 2019 júliusában fogadja el véleményét. A társadalmi-gazdasági elemzéssel foglalkozó bizottság (SEAC) 2019 szeptemberéig szakértői véleményt fogalmaz meg a javaslatról, figyelembe véve a benyújtott információkat.

Mindkét bizottság véleményét benyújtják az Európai Bizottságnak. A végső határozat meghozatalára egy ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás keretében fog sor kerülni, amelyben a tagállamok és az Európai Parlament is részt vesznek.

Ennyi volna?

Hollandia korlátozási dokumentációja mellett az ECHA továbbra is vizsgálni fogja az elhasználódott gumiabroncsokból készült gumigranulátumokban található egyéb anyagok egészségügyi és esetleges környezeti hatásait. Ez a vizsgálat további anyagok korlátozásához vezethet.

A gumiőrlemény használatára vonatkozó korlátozási javaslat tervezett menetrendje

 

Korlátozásra irányuló javaslat előkészítésének szándéka
2017. június 30.
Konzultációs felhívás
2017. július 23. – október 18.
A holland Állami Közegészségügyi és Környezetvédelmi Intézet (RIVM) által megrendezett workshop
2017. november 24.
A korlátozásra irányuló javaslat benyújtása
2018. július 20.
Nyilvános konzultáció a XV. melléklet szerinti jelentésről (ha a megfelelőségét elfogadják)
2018. szeptember – 2019. február
A RAC véleménye
2019. július
Nyilvános konzultáció a SEAC véleményéről
2019. július – 2019. augusztus
A SEAC véleménye
2019. szeptember
A kombinált végleges vélemény benyújtása a Bizottságnak
Indokolatlan késedelem nélkül
A XVII. melléklet (korlátozástervezet) bizottsági módosítástervezete
A vélemények kézhezvételétől számított 3 hónapon belül
A tagállami hatóságok közötti megbeszélések
2019 – 2020
A korlátozás elfogadása (ha egyetértés születik)
2020