Az endokrin rendszert károsító anyagok

A hormonok valamennyi szervezetben kapcsolatot teremtenek az idegrendszer és a testfunkciók – pl. növekedés és fejlődés, immunrendszer, anyagcsere, szaporodás és viselkedés – között. Az „endokrin rendszert károsító anyagok" megnevezéssel illethető vegyi anyagok kölcsönhatásba léphetnek a hormonális rendszerrel, és ezáltal káros hatást jelenthetnek mind az emberre, mind az állatvilágra.

A hormonális rendszerrel kölcsönhatásba lépő, de káros hatást nem gyakorló anyagok a „hormonális hatóanyagok vagy „endokrin hatóanyagok". Mindazonáltal az endokrin aktivitás és az endokrin károsodások közötti kapcsolat nem mindig egyértelmű, mert egyes esetekben előfordulhat, hogy a hatás csak később jelentkezik.

Számos – természetes vagy mesterséges – anyagról vélekednek úgy, hogy endokrin károsodást idézhetnek elő. Az endokrin rendszert károsító anyagok által kiváltott hatások időnként csak jóval az expozíció után jelentkeznek. Például az anyaméhben lévő magzat endokrin rendszert károsító anyagnak való expozíciója hatást gyakorolhat a felnőtt és valószínűsíthetően a jövőbeli generációk egészségére.

Az állatvilágban a valószínűsíthetően az endokrin károsodásokra visszavezethető hatásokat a világ számos pontján több állatfajnál is megfigyelték, így a puhatestűeknél, rákoknál, halaknál, hüllőknél, madaraknál és emlősöknél is. Néhány fajnál a reprodukciót károsító hatások populációcsökkenést idéztek elő.

Az embereken végzett epidemiológiai vizsgálatok azt mutatták, hogy az elmúlt évtizedekben valószínűleg az endokrin rendszert károsító anyagokat lehetett felelőssé tenni az emberi egészségben bekövetkező változásokért. Példaként említhető a csökkenő spermiumszám, a fiúgyermekek születési nemiszerv-rendellenességeinek gyakoribb előfordulása, valamint egyes hormonszenzitívként ismert ráktípusok gyakoriságának növekedése. Ellentmondásos módon kapcsolatot véltek felfedezni az idegrendszeri károsodás és a szexuális viselkedés között.

A REACH szerint az ismerten rákkeltő, mutagén vagy reprodukciót károsító anyagok mellett az endokrin rendszert károsító anyagok is különös aggodalomra okot adó anyagokként azonosíthatók. A cél használatuk csökkentése és végső soron az anyagok biztonságosabb alternatívákkal való helyettesítése.

A biocid termékekről szóló rendelet értelmében az endokrin rendszert károsító tulajdonságokkal rendelkező hatóanyagok nem engedélyezhetők, kivéve, ha a hatóanyagnak való expozíció kockázata bizonyítottan elhanyagolható, illetve bizonyítást nyert, hogy a hatóanyag alapvetően szükséges az emberi egészséget, az állati egészséget vagy a környezetet fenyegető komoly veszély megelőzése vagy a vele szembeni fellépés céljából.

Útmutató az endokrin rendszert károsító anyagok azonosításához

Az Európai Bizottság felkérte az ECHA-t és az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóságot (EFSA), hogy a Közös Kutatóközpont (JRC) támogatásával dolgozzanak ki egy közös útmutató dokumentumot a kockázatalapú kritériumok megvalósítására az endokrin rendszert károsító anyagok azonosításához, a növényvédő szerekre vonatkozó 1107/2009/EK rendelet és a biocid termékekről szóló 528/2012/EU rendelet keretében.

Az útmutató dokumentumot az EFSA Hivatalos Lapjában tették közzé.