Tetováló festékek és sminktetováló festékek

A tetoválás a testművészet népszerű formája - az európaiak 12%-ának van tetoválása. A tetoválás úgy készül, hogy a bőr alá színezőanyagot befecskendezve maradandó mintát készítenek. A festék befecskendezésére szolgáló szennyezett tűk használatának egészségügyi kockázatait már régóta vizsgálják, de felmerülhetnek vegyi anyagokkal kapcsolatos veszélyek is, amelyeket mérlegelni kell. A tetováló festékek, valamint a sminktetováló festékek, például a szemceruzafestékek, számos vegyi anyag keverékéből állnak. Mivel ezek a vegyi anyagok egy életen át a szervezetben maradhatnak, a tetoválások és a sminktetováló termékek esetlegesen káros összetevői hosszú távú expozícióval járhatnak. Ezek a vegyi anyagok káros hatással lehetnek az egészségre, ugyanakkor keveset tudunk használatuk következményeiről.

Mi történik a tetoválás és a sminktetoválás során?

A tetoválás úgy történik, hogy a bőr külső rétegét tűvel átszúrják, és festéket fecskendeznek be az alatta lévő területre egy minta létrehozásához. A bőr felső rétege – az epidermisz – folyamatosan regenerálódik, ezért annak érdekében, hogy a tetoválás maradandó legyen, a festéket a második, mélyebb bőrrétegbe – a dermiszbe – fecskendezik be.

A sminktetoválás hasonló a tetováláshoz, amely során sminkhez hasonlító mintát készítenek.

Miért foglalkozott az ECHA a tetováló festékekkel és a sminktetováló festékekkel?

A tetováló festékek és a sminktetováló festékek tartalmazhatnak olyan veszélyes anyagokat, amelyekről ismert vagy feltételezhető, hogy rákot, genetikai mutációt, reprodukciót károsító hatást, allergiát vagy más kedvezőtlen hatást okoznak az állati vagy emberi szervezetben.

A tetováló festékekkel és a sminktetováló festékekkel kapcsolatos információk hiánya miatt az Európai Bizottság felkérte az ECHA-t, hogy mérje fel a tetováló festékekben lévő anyagok emberi egészségre gyakorolt kockázatát, és vizsgálja meg, hogy szükség van-e a felhasználásuk uniós korlátozására.

Az ECHA elemzésében az emberi egészségre gyakorolt kockázatok felmérése mellett a biztonságosabb alternatívák rendelkezésre állását is vizsgálta. Az ECHA megvizsgálta a felhasználásuk korlátozásának társadalmi-gazdasági hatását is, például a gyártó és szolgáltatási ágazatokban a munkahelyekre gyakorolt hatásokat.

Az ECHA egyrészt azokat a tetováló festékekben és sminktetováló festékekben lévő ismert anyagokat vizsgálta, amelyek veszélyesek lehetnek az emberi egészségre, másrészt azokat az anyagokat, amelyek jövőbeli felhasználását meg akarjuk akadályozni. Különös figyelmet fordítottak a rákot okozó, mutagén és reprodukciót károsító, illetve szenzibilizáló anyagokra, valamint az Európa Tanácsnak a biztonságos tetoválás és sminktetoválás követelményeiről és kritériumairól szóló állásfoglalásában szereplő egyéb anyagokra.

Az ECHA 2017 októberében a kockázatértékelési bizottság (RAC) és a társadalmi-gazdasági elemzéssel foglalkozó bizottság (SEAC) elé terjesztette az értékelésre vonatkozó korlátozási javaslatát. Ez a munka az Európai Bizottság és az Európa Tanács által készített korábbi jelentéseken alapult.

Hogyan szabályozzák a tetováló festékeket és a sminktetováló festékeket az Európai Unióban?

Kifejezett uniós jogszabály nem létezik, de hét tagállam saját jogszabályt dolgozott ki az Európa Tanácsnak a biztonságos tetoválás és sminktetoválás követelményeiről és kritériumairól szóló 2003. vagy 2008. évi állásfoglalása alapján. Emellett a tetováló festékekre vonatkozik az általános termékbiztonsági irányelv abból a szempontból, hogy a gyártók biztonságos termékeket kötelesek forgalomba hozni; az osztályozásról, címkézésről és csomagolásról szóló rendelet (CLP) az osztályozott anyagokat az osztályozási határértéket meghaladó mértékben tartalmazó termékek címkézése tekintetében; valamint a REACH a regisztrálási követelmények és az információszolgáltatás tekintetében.

Mivel számos veszélyes anyag kis mennyiségben lehet jelen a tetováló festékekben vagy a sminktetováló festékekben, a CLP és a REACH szerinti kötelezettségek adott esetben nem alkalmazhatók.

Melyek a továbbfelhasználók és a szállítók jelenlegi kötelezettségei a tetováló festékek és a sminktetováló festékek szállítói láncában?

A továbbfelhasználóknak – ideértve a keverékek készítőit is – a REACH értelmében sajátos kötelezettségeik vannak az általuk készített tetováló festékek, illetve a sminktetováló festékek tekintetében. A tetováló festékek készítőinek meg kell nevezniük a termékeik összetevőit a gyártók és az importőrök számára, hogy azokat a regisztrálási követelmények teljesítése során figyelembe tudják venni. Ha a regisztrálók nem vették figyelembe a tetováló festékekben való felhasználást, és készítők egy tonna vagy azt meghaladó mennyiségben használnak regisztrált veszélyes anyagot, akkor továbbfelhasználói kémiai biztonsági értékelést kell készíteniük annak bizonyítása érdekében, hogy az anyag felhasználása a tetováló festékekben vagy a sminktetováló festékekben biztonságos.

Ezenkívül a veszélyes anyagokat vagy keverékeket egy másik vállalat részére értékesítő vállalat köteles átadni a vevőnek a termékre vonatkozó biztonsági adatlapot. A biztonsági adatlap a biztonságos felhasználásra vonatkozó útmutatást tartalmazza oly módon, hogy feltünteti az anyag vagy keverék tulajdonságait, az általa hordozott veszélyeket, a kezelésére, ártalmatlanítására, szállítására és az ajánlott elsősegélynyújtásra vonatkozó tájékoztatást, valamint a tűzvédelmi és az expozíció elkerülésére szolgáló intézkedéseket.

Az anyagot évente egy tonna vagy annál nagyobb mennyiségben előállítógyártóknak meg kell felelniük a REACH-nek: a vegyi anyagot regisztrálniuk kell az ECHA-nál, és a dokumentációhoz csatolni kell az anyag veszélyes tulajdonságaira vonatkozó adatokat. Az ECHA ezután intézkedhet a veszélyes vegyi anyag felhasználásának ellenőrzéséről. Ez a rendelet minden vegyi anyagra, nem csak a tetováló festékekben és a sminktetováló festékekben lévő anyagokra vonatkozik.

Ezenkívül a biocid termékekről szóló rendelet (BPR) szabályozza a tetoválás során használt tartósítószerek használatát. Csak a biocid termékekről szóló rendelet felülvizsgálati programjában szereplő, illetve a 6. terméktípusba tartozó, jóváhagyott „tartályban lévő tartósítószereket” hozhatják forgalomba és használhatják fel az EU-ban az EU-ban tetováló festékeket gyártók. A korlátozás valamely kritériumának megfelelő tartósítószereket nem lehet felhasználni tetováló festékekben abban az esetben, ha a korlátozás a javasolt formában lép hatályba.

Végül, a gyártóknak, az importőröknek és a továbbfelhasználóknak a CLP-rendelet szerint osztályozniuk kell az anyagokat és a keverékeket, és biztosítaniuk kell, hogy a veszélyes anyagokra vonatkozó címkézési és csomagolási követelmények teljesülnek. Az ECHA-t értesíteni kell minden veszélyesként besorolt, önmagában vagy keverékben forgalomba hozott anyagról.

A bizottságok tudományos véleményeit a háttérdokumentumokkal együtt továbbítják az Európai Bizottsághoz, és közzéteszik az ECHA honlapján. Az Európai Bizottság három hónapon belül határozattervezetet alkot a vegyi anyagok felhasználásának esetleges korlátozásáról. Ha a határozatban korlátozásról döntenek, ez a Kereskedelmi Világszervezettel (WTO) folytatott konzultációt, a tagállamok szavazását, valamint az Európai Tanács és a Parlament általi ellenőrzést követően lép hatályba.

Aggódnom kell-e a tetoválásom miatt?

Ha a Bizottság úgy dönt, hogy szükség van korlátozásra, feltétlenül beszéljen a tetoválását készítővel új tetoválás készítése előtt. A tetoválást készítőknek olyan forrásból kell vásárolniuk, amely megfelel a REACH-nek, és tudniuk kell tájékoztatni Önt a bőrébe befecskendezett vegyi anyagokról.

Ha aggódik a tetoválásai miatt, kérjen tanácsot az egészségügyi szolgáltatójától. Ha tetoválás eltávolítását fontolgatja, akkor figyelembe kell vennie, hogy a lézeres eltávolítás olyan eljárás, amely során a pigmenteket és más anyagokat kisebb részecskékre bontják le. Ezek között lehetnek olyan káros vegyi anyagok, amelyek ezután szabadon keringenek a szervezetben.

Ha új tetoválást szeretne, ne csak a tetováló művészek képességeiről és a fertőzések elkerülése érdekében tett intézkedéseikről, hanem a tetováló festékekről is érdeklődjön. Tájékozódjon mindenről, ne féljen kérdéseket feltenni!

A tetováló művészeknek részletes tájékoztatást kell tudniuk nyújtani az alkalmazott festékekről, ideértve a beszerzési adatokat, az esetleges egészségügyi kockázatokat és a vonatkozó törvényeknek és rendeleteknek való megfelelést.

A festékek visszakövethetők egy megbízható szállítóhoz, a termékekről pedig megtudható, hogy megfelelnek-e a (Belgiumban, Franciaországban, Németországban, Hollandiában, Szlovéniában, Spanyolországban, Svédországban, Norvégiában és Liechtensteinben) hatályos nemzeti jogszabályoknak vagy az Európa Tanácsnak a biztonságos tetoválás és sminktetoválás követelményeiről és kritériumairól szóló állásfoglalásában foglalt ajánlásoknak.

Érdemes ellenőrizni az Európai Unió nem élelmiszer jellegű termékek közösségi gyors tájékoztatási rendszerét (RAPEX) minden olyan festék esetében, amelyek a múltban súlyos veszélyt jelentettek, vagy felvennia kapcsolatot a vegyi anyagokról vagy tetováló festékekről szóló jogszabályok végrehajtásáért felelős nemzeti ügynökséggel.

Hasznos lehet a felhasznált tetováló festék feljegyzése is, ha a rendes gyógyulási folyamatra nem jellemző reakció lép fel Önnél. Azonnal forduljon az egészségügyi szolgáltatójához, ha egészségügyi problémái vannak, vagy bármilyen rendellenes tünetet észlel.

Further information
ECHA
European Commission
External links