Tetováló festékek és sminktetováló festékek

A tetoválás a testművészet népszerű formája - az európaiak 12%-ának van tetoválása. A tetoválás úgy készül, hogy a bőr alá színezőanyagot befecskendezve maradandó mintát készítenek. A festék befecskendezésére szolgáló szennyezett tűk használatának egészségügyi kockázatait már régóta vizsgálják, de előfordulhatnak vegyi anyagokkal kapcsolatos veszélyek is, amelyeket figyelembe kell venni. A tetováló festékek, valamint a sminktetováló festékek, például a szemceruzafestékek, számos vegyi anyag keverékéből állnak. Mivel ezek a vegyi anyagok egy életen át a szervezetben maradhatnak, a tetoválások és a sminktetováló termékek esetlegesen káros összetevői hosszú távú expozícióval járhatnak. Ezek a vegyi anyagok káros hatással lehetnek az egészségre, ugyanakkor keveset tudunk használatuk következményeiről.

Mi történik a tetoválás és a sminktetoválás során?

A tetoválás úgy történik, hogy a bőr külső rétegét tűvel átszúrják, és festéket fecskendeznek be az alatta lévő területre egy minta létrehozásához. A bőr felső rétege – az epidermisz – folyamatosan regenerálódik, ezért a tetoválás elkészítéséhez végül a festéket a második, mélyebb bőrrétegbe – a dermiszbe – fecskendezik be.

A sminktetoválás hasonló a tetováláshoz, amely során sminkhez hasonlító mintát készítenek.

Miért foglalkozik az ECHA a tetováló festékekkel és a sminktetováló festékekkel?

A tetováló festékek és a sminktetováló festékek tartalmazhatnak olyan veszélyes anyagokat, amelyekről ismert vagy feltételezhető, hogy rákot, genetikai mutációt, reprodukciót károsító hatást, allergiát vagy más kedvezőtlen hatást okoznak az állati vagy emberi szervezetben.

A tetováló festékekkel és a sminktetováló festékekkel kapcsolatos információk hiánya miatt az Európai Bizottság felkérte az ECHA-t, hogy vizsgálja ki a tetováló festékekben lévő anyagok emberi egészségre gyakorolt kockázatát, és vizsgálja meg, hogy szükség van-e a felhasználásuk uniós korlátozására.

Az ECHA elemzésében az emberi egészségre gyakorolt kockázatok vizsgálata mellett a biztonságosabb alternatívák rendelkezésre állását is vizsgálja. Az ECHA megvizsgálja a felhasználásuk korlátozásának társadalmi-gazdasági hatását is, például a termelési és szolgáltatási ágazatokban a munkahelyekre gyakorolt hatásokat.

Az ECHA egyrészt azokat a tetováló festékekben és sminktetováló festékekben lévő ismert anyagokat vizsgálja, amelyek veszélyesek lehetnek az emberi egészségre, másrészt azokat az anyagokat, amelyek jövőbeli felhasználását meg akarjuk akadályozni. Különös figyelmet fordítanak a rákot okozó, mutagén és reprodukciót károsító, szenzibilizáló anyagokra, valamint az Európa Tanácsnak a biztonságos tetoválás és sminktetoválás követelményeiről és kritériumairól szóló állásfoglalásában szereplő egyéb anyagokra.

Ez a munka az Európai Bizottság és az Európa Tanács által készített korábbi jelentésekre épül.

Hogyan szabályozzák a tetováló festékeket és a sminktetováló festékeket az Európai Unióban?

Kifejezett uniós jogszabály nem létezik, de hét tagállam saját jogszabályt fogadott el az Európa Tanácsnak a biztonságos tetoválás és sminktetoválás követelményeiről és kritériumairól szóló 2003. vagy 2008. évi állásfoglalása alapján. Ugyanakkor a tetováló festékekre vonatkozik az általános termékbiztonsági irányelv abból a szempontból, hogy a gyártók biztonságos termékeket kötelesek forgalomba hozni; az osztályozásról, címkézésről és csomagolásról szóló rendelet (CLP) a besorolt anyagokat az osztályozási határértéket meghaladó mértékben tartalmazó termékek címkézése tekintetében; valamint a REACH a regisztrálási követelmények és az információszolgáltatás tekintetében.

Mivel számos veszélyes anyag kis mennyiségben lehet jelen a tetováló festékekben vagy a sminktetováló festékekben, a CLP és a REACH szerinti kötelezettségek adott esetben nem alkalmazhatók.

Melyek a továbbfelhasználók és a szállítók jelenlegi kötelezettségei a tetováló festékek és a sminktetováló festékek szállítói láncában?

A továbbfelhasználóknak – ideértve a keverékek összeállítóit is – a REACH értelmében sajátos kötelezettségeik vannak a tetováló festékek vagy a sminktetováló festékek tekintetében. A tetováló festékek összeállítóinak azonosítaniuk kell a termékeik összetevőit a gyártók és az importőrök számára, hogy azokat a regisztrálási követelmények teljesítése során figyelembe tudják venni. Ha a regisztrálók nem vették figyelembe a tetováló festékek felhasználását, és az összeállítók egy tonna vagy azt meghaladó mennyiségben használnak regisztrált veszélyes anyagot, akkor a továbbfelhasználóknak kémiai biztonsági értékelést kell készíteniük annak bizonyítása érdekében, hogy az anyag felhasználása a tetováló festékekben vagy a sminktetováló festékekben biztonságos.

Ezenkívül a veszélyes anyagokat vagy keverékeket egy másik vállalat részére értékesítő vállalat köteles átadni a vevőnek a termékre vonatkozó biztonsági adatlapot. A biztonsági adatlap a biztonságos felhasználásra vonatkozó útmutatást tartalmazza oly módon, hogy feltünteti az anyag vagy keverék tulajdonságait, az általa hordozott veszélyeket, a kezelésére, ártalmatlanítására, szállítására és az ajánlott elsősegélynyújtásra vonatkozó útmutatást, valamint a tűzvédelmi és az expozíció ellenőrzésére szolgáló intézkedéseket.

Az egyes anyagok – az anyagot évente egy tonna vagy annál nagyobb mennyiségben előállító – gyártóinak meg kell felelniük a REACH-nek: a vegyi anyagot regisztrálniuk kell az ECHA-nál, és a dokumentációhoz csatolni kell az anyag veszélyes tulajdonságaira vonatkozó adatokat. Az ECHA ezután intézkedhet a veszélyes vegyi anyag felhasználásának ellenőrzése iránt. Ez a rendelet minden vegyi anyagra, nem csak a tetováló festékekben és a sminktetováló festékekben lévő anyagokra vonatkozik.

Végül, a gyártóknak, az importőröknek és a továbbfelhasználóknak a CLP-rendelet szerint osztályozniuk kell az anyagokat és a keverékeket, és biztosítaniuk kell, hogy a veszélyes anyagokra vonatkozó címkézési és csomagolási követelmények teljesülnek. Az ECHA-t értesíteni kell minden veszélyesként besorolt, önmagában vagy keverékben forgalomba hozott anyagról.

Hogyan folytatódik az ECHA a tetováló festékekkel kapcsolatos elemzése?

Az ECHA és a partnerei megvizsgálták a tetováló festékekben és a sminktetováló festékekben előforduló bizonyos anyagok által jelentett kockázatokat, és arra a következtetésre jutottak, hogy korlátozásra van szükség. A javaslatot 2017 októberében nyújtották be.

Az eljárás következő lépéseként az ECHA tudományos bizottságai ellenőrzik, hogy benyújtották-e az összes szükséges információt. Ha a javaslat átmegy ezen a megfelelőségi ellenőrzésen, egy hat hónapos nyilvános konzultáció kezdődik, amely során bárki észrevételeket tehet a javaslathoz. Az ECHA tudományos bizottságai megvizsgálják a benyújtott bizonyítékokat, és véleményt alkotnak arról, hogy az anyagok korlátozása szükséges vagy sem. A tudományos véleményeket a háttérdokumentumokkal együtt továbbítják az Európai Bizottsághoz, és közzéteszik az ECHA honlapján. A bizottság három hónapon belül dönt a vegyi anyagok korlátozásáról. Ha a határozatban korlátozásról döntenek, ez a Kereskedelmi Világszervezettel (WTO) folytatott konzultációt, a tagállamok szavazását, valamint az Európai Tanács és a Parlament általi ellenőrzést követően lép hatályba.

Ez egy hosszú eljárás, a megfelelőség megállapításától számítva körülbelül 2-2,5 évig tart, ugyanakkor biztosítja, hogy minden döntés a rendelkezésre álló legmegbízhatóbb kutatási eredményeken és a tudományos közösség szakértőinek tanácsain alapuljon.

Aggódnom kell a tetoválásom miatt?

Az ECHA tudományos bizottságainak értékelése folyamatban van, és még nem fogadták el véleményüket.

Ha arra a következtetésre jutunk, hogy szükség van korlátozásra, feltétlenül beszéljen a tetoválását készítővel új tetoválás készítése előtt. A tetoválást készítőknek olyan forrásból kell vásárolniuk, amely megfelel a REACH-nek, és tudniuk kell tájékoztatni Önt a bőrébe befecskendezett vegyi anyagokról.

Ha aggódik a tetoválása miatt, kérjen tanácsot az egészségügyi szolgáltatójától. Ha a tetoválás eltávolítását fontolgatja, akkor figyelembe kell vennie, hogy a lézeres eltávolítás olyan eljárás, amely során a pigmenteket és más anyagokat kisebb részecskékre bontják le. Ezek között lehetnek olyan káros vegyi anyagok, amelyek ezután szabadon keringenek a szervezetben.

Ha új tetoválást szeretne, ne csak a tetováló művészek képességeiről és a fertőzések elkerülése érdekében tett intézkedéseikről, hanem a tetováló festékekről is érdeklődjön. Szerezze meg az összes információt, ne féljen kérdéseket feltenni!

A tetováló művészeknek részletes tájékoztatást kell tudniuk nyújtani az alkalmazott festékekről, ideértve a beszerzési adatokat, az esetleges egészségügyi kockázatokat és a vonatkozó törvényeknek és rendeleteknek való megfelelést.

Például vissza kell tudnia követni a festéket egy megbízható szállítóhoz, vagy tudnia kell ellenőrizni a termékeket, hogy megfelelnek-e a (Belgiumban, Franciaországban, Németországban, Hollandiában, Szlovéniában, Spanyolországban, Svédországban, Norvégiában és Liechtensteinben) hatályos nemzeti jogszabályoknak vagy az Európa Tanácsnak a biztonságos tetoválás és sminktetoválás követelményeiről és kritériumairól szóló állásfoglalásában foglalt ajánlásoknak.

Érdemes ellenőrizni az Európai Unió nem élelmiszer jellegű termékek közösségi gyors tájékoztatási rendszerét (RAPEX) minden olyan festék esetében, amelyek a múltban súlyos veszélyt jelentettek, vagy vegye fel a kapcsolatot a vegyi anyagokról vagy tetováló festékekről szóló jogszabályok végrehajtásáért felelős nemzeti ügynökséggel.

Hasznos lehet a felhasznált tetováló festék feljegyzése is, ha a rendes gyógyulási folyamathoz nem tartozói reakció lép fel Önnél. Azonnal forduljon az egészségügyi szolgáltatójához, ha egészségügyi problémái vannak, vagy bármilyen rendellenességet észlel.

Further information
ECHA
European Commission
External links