Kemikaalien käyttäjä

Useimmat teollisuuden alat ja pienetkin yritykset käyttävät kemikaaleja. Vaaralliset kemikaalit merkitään riskeistä tiedottamiseksi ja onnettomuuksien välttämiseksi. Myös käyttöturvallisuustiedotteista huolehditaan.  

Ehkä toteutatte jo hyviä riskinhallintakäytäntöjä, mutta tiedättekö kaikki lainsäädännön mukaiset oikeudet ja velvollisuudet? Mitä vaarallisempaa ainetta tai seosta käytätte, sitä enemmän vaaditaan teiltä ja toimittajaltanne.

Miten käytätte kemikaaleja?

Kemikaaleja voi käyttää monin tavoin:

  • sekoittamalla niitä uusiin sekoituksiin ja saattamalla ne markkinoille
  • tuottamalla esineitä (autonrenkaita, paperia, huonekaluja, vaatteita)
  • osana prosessia (kuten puhdistus, värjäys, voitelu)
  • osana tarjottavaa palvelua (kuivapesu, auton korjaus, talonrakennus, maalaus)  

REACH- ja CLP-asetusten mukaan teillä on selkeä rooli kemikaalien turvallisen käytön edistämisessä jatkokäyttäjänä

Olette jatkokäyttäjä, jos

  • toimitte ETA-alueella, ja
  • käyttämänne aineen tai seoksen toimittaja toimii myös ETA-alueella, ja
  • käytätte kemikaaleja teollisessa tai ammatillisessa toiminnassa, kuten edellä kuvataan

Ette ole jatkokäyttäjä, jos

  • käyttämänne aineen toimittaja on sijoittunut ETA:n ulkopuolelle eikä ole nimittänyt ainoaa edustajaa rekisteröimään ainetta ja varmistamaan sen pääsyn ETA-markkinoille. Siinä tapauksessa olette maahantuoja.
  • ainoastaan varastoitte kemikaaleja ja saatatte niitä markkinoille (muuttamatta koostumusta tai pakkausta). Siinä tapauksessa olette jakelija.
  • ostatte tuotteen ja käytätte sitä itse teollisen/ammattimaisen toiminnan ulkopuolella. Siinä tapauksessa olette kuluttaja.

Mitä minun tarvitsee tehdä?

Jatkokäyttäjiä ei velvoiteta rekisteröitymään. Sen sijaan heidän täytyy:

 

Käytä kemikaaleja turvallisesti

Kemikaalien turvallinen käyttö on kaikkien kemikaaleja teollisessa tai ammattimaisessa toiminnassa käsittelevien yritysten lakisääteinen velvollisuus.

Teidän on noudatettava REACH-asetuksen vaatimukset riippumatta yrityksen koosta tai asemasta toimitusketjussa. Teidän on toteutettava toimittajanne tarjoamien käyttöturvallisuustiedotteiden sisältämät käyttöolosuhteet ja riskinhallintatoimet.

Teidän on myös ilmoitettava toimittajillenne, miten käytätte niiden kemikaaleja, varsinkin jos käyttönne ei ole saamienne tietojen mukaista tai turvallisuusneuvot eivät ole sopivia.

 

Toimittakaa seokset turvallisesti

Jos sekoitatte kemikaaleja seoksiksi ja saatatte niitä markkinoille, teillä on tärkeä vastuu sen varmistamisesta, että asiakkaanne käyttävät tuotteita turvallisesti.

Teidän on tiedotettava niille asiaankuuluvat tiedot turvallisesta käytöstä. Teidän on myös luokiteltava jokainen seos ennen sen markkinoille saattamista. Jos seos on vaarallinen, se on merkittävä niin, että työntekijät ja kuluttajat tietävät, miten riskejä voi hallita.

Keskeiset muutoksetovat olleet voimassa 1.6.2015 lähtien – markkinoille saatettavat seokset on luokiteltava, merkittävä ja pakattava uuden CLP-asetuksen vaatimusten mukaisesti.

Tiedottamalla tehokkaasti toimittajillenne ja asiakkaillenne autatte varmistamaan, että asiaankuuluvat tiedot tarjotaan kautta toimitusketjun.

 

Käyttäkää biosidivalmisteita vain niiden erityiseen käyttötarkoitukseen

Biosidivalmisteet ovat luonnostaan vaarallisia ja voivat olla haitallisia ihmisille, eläimille ja ympäristölle. Tehoaineet hyväksytään käytettäviksi vain erityisiin tuotetyyppeihin. Erityisvaatimukset koskevat biosidivalmisteiden merkintää ja pakkausta sen varmistamiseksi, että niitä voidaan käyttää turvallisesti.

Categories Display