Erittäin vaarallisten kemikaalien myyjä

Tuotteko maahan kemikaaleja, jotka ovat kiellettyjä tai tiukasti rajoitettuja EU:ssa?

Nämä voivat olla teollisia kemikaaleja, kasvinsuojelutuotteita tai biosideja, joita tuodaan aineiden, seosten tai esineiden muodossa. Tällöin teidän täytyy mahdollisesti täyttää ilmoitetun ennakkosuostumuksen menettelyä koskevan asetuksen (PIC) vaatimukset. 

Siinä tapauksessa teidän pitää

  • varmistaa, että maahantuonti on sallittua asiaankuuluvan lainsäädännön (esim. REACH, biosidiasetus, asetus kasvinsuojeluaineista, kansallinen laki jne.) mukaan
  • ilmoittaa tuodut määrät asiaankuuluvalle viranomaiselle EU:ssa

tarkistaa, sisältyykö kemikaalinne osioon, joka koskee PIC-asetuksen kattamia kemikaaleja.

Viettekö myös Euroopan unionin ulkopuolelle?

Jos jokin teollisista kemikaaleistanne, kasvinsuojelutuotteistanne tai biosideistanne on kielletty tai tiukasti rajoitettu EU:ssa, tiedän todennäköisesti pitää noudattaa PIC-asetuksen vaatimuksia. Tämä tarkoittaa, että teidän pitää ilmoittaa ECHA:lle viennistänne (joko aineina, seoksina tai esineinä) ja jossain tapauksissa myös hankkia ilmoitettu ennakkosuostumus (PIC) tuovasta maasta. 

Tarkistakaa, sisältyykö kemikaalinne osioon, joka koskee PIC-asetuksen kattamia kemikaaleja.

 

Categories Display