Vuotuinen raportointi PIC-asetuksen piiriin kuuluvasta viennistä ja tuonnista

PIC-kemikaalien viejien ja tuojien on kunkin vuoden ensimmäisen vuosineljänneksen kuluessa ilmoitettava nimetyille kansallisille viranomaisille tiedot tarkoista määristä kemikaaleja (aineista ja esineistä tai seoksista, joihin niitä sisältyy), joita ne ovat vieneet tai tuoneet kuhunkin EU:n ulkopuoliseen maahan edellisen vuoden aikana. Tämä menettely noudattaa asetuksen (EU) 649/2012 10 artiklassa ja edellisten PIC-asetusten (EY) N:o 304/2003 ja (EY) N:o 689/2008 9 artiklassa säädettyä menettelytapaa.

 

Reports on PIC chemicals exported and imported under Regulation 649/2012

2018

2017

2016

2015

2014

 

 Reports on PIC chemicals exported and imported under Regulation 689/2008

 

Reports on PIC chemicals exported and imported under Regulation 304/2003

Categories Display

Avainsana:

(klikkaa avainsanaa päästäksesi sitä koskevaan sisältöön)