PIC-kiertokirje

PIC-kiertokirje on Rotterdamin yleissopimuksen sihteeristön kahdesti vuodessa julkaisema raportti. Sillä on ensisijainen asema PIC-menettelyn täytäntöönpanossa ja vaarallisia kemikaaleja koskevan tiedon vaihdossa.

Kiertokirjeessä annetaan päivitettyä tietoa yleissopimuksen osapuolten välisessä konferenssissa tehdyistä päätöksistä ja esitetään pääkohdat asiaankuuluvista kansallisista sääntelytoimista ja -ehdotuksista, jotka koskevat erittäin vaarallisten torjunta-ainevalmisteiden ottamista mukaan PIC-menettelyn piiriin. Kiertokirjeessä annetaan myös tietoa osapuolten ilmoittamista uusista tuontivastineista, ja siinä luetteloidaan kaikki voimassa olevat ilmoitukset kustakin PIC-menettelyn piiriin kuuluvasta kemikaalista.

 

PIC Circulars

Categories Display

Avainsana:

(klikkaa avainsanaa päästäksesi sitä koskevaan sisältöön)