Tietoa rajoituksen alaisista aineista

Aineita, seoksia ja/tai esineitä koskevat rajoitukset esitetään REACH-asetuksen liitteessä XVII. Riskinarviointikomitean ja sosioekonomisesta analyysista vastaavan komitean lausunnoissa annetaan tieteelliset perustelut rajoitusehdotuksille. Rajoituksia voidaan tarkentaa lisää esitettävissä kysymyksissä ja vastauksissa sekä ohjeissa.

Categories Display

Avainsana:

(klikkaa avainsanaa päästäksesi sitä koskevaan sisältöön)