Rajoitusehdotuksen valmistelu

Jäsenvaltio tai Euroopan komission pyynnöstä kemikaalivirasto voi ehdottaa rajoituksia, jos ne katsovat, että aineen valmistuksesta, markkinoille saattamisesta (myös maahantuonnista) tai käytöstä aiheutuvaan riskiin on tarpeen puuttua koko unionissa. Kemikaalivirasto voi myös ehdottaa rajoitusta luvanvaraisten aineiden luetteloon (liite XIV) kuuluvia aineita sisältäville esineille.

Categories Display

Avainsana:

(klikkaa avainsanaa päästäksesi sitä koskevaan sisältöön)