Rajoitus

Rajoitusten avulla suojellaan ihmisen terveyttä ja ympäristöä kemikaalien sellaisilta kemikaalien aiheuttamilta riskeiltä, joita ei voida hyväksyä. Aineen tuotantoa, markkinoille asettamista tai käyttöä voidaan rajoittaa tai se voidaan kieltää.

Rajoitukset koskevat mitä tahansa ainetta sellaisenaan tai sekoituksessa tai tavarassa esiintyvää ainetta, mukaan lukien aineet, joita ei tarvitse rekisteröidä. Myös maahan tuodut aineet voivat olla rajoitusten alaisia.

Jäsenvaltio tai Euroopan komission pyynnöstä ECHA voi ehdottaa rajoitusta, jos vaaraan niiden mielestä on puututtava yhteisön tasolla.

Kuka tahansa voi kommentoida aineen rajoituksia koskevaa ehdotusta. Tästä kiinnostuneita ovat todennäköisemmin yritykset, teollisuutta tai kansalaisyhteiskuntaa edustavat järjestöt, yksittäiset kansalaiset ja julkishallinnon edustajat. Kommentit ovat tervetulleita sekä EU:n maista että muualta.

ECHA tekee yhteistyötä jäsenvaltioiden asiantuntijoiden kanssa antamalla tieteellisiä lausuntoja mistä tahansa ehdotetuista rajoituksista. Näiden lausuntojen avulla Euroopan komissio yhdessä jäsenvaltioiden kanssa tekee lopullisen päätöksen.