Kuulemiset

Rajoitusehdotuksista (jotka esitetään liitteen XV mukaisessa rajoitusta koskevassa raportissa) ja sosioekonomisesta analyysista vastaavan komitean lausuntoluonnoksista järjestetään kuuleminen. Kemikaalivirasto pyytää toimittamaan myös huomautuksia ja todisteita rajoitusehdotuksen laatimisvaiheessa sekä kemikaalivirastossa valmisteltavana olevista rajoituksiin liittyvistä eri asiakirjoista, kuten esineissä olevia aineita koskevista raporteista ja rajoitusnimikkeitä koskevista ohjeista.

Sidosryhmiä, jotka yleensä toimittavat huomautuksia, ovat yritykset, toimialaa tai kansalaisyhteiskuntaa edustavat järjestöt, yksittäiset kansalaiset sekä viranomaiset. Huomautuksia voi esittää sekä EU:sta että sen ulkopuolelta.