ECHAn rajoituksia koskeva toiminta

Kemikaalivirasto tarkistaa voimassa olevia rajoituksia ja valmistelee uusia mahdollisia rajoituksia Euroopan komission pyynnöstä. Kemikaalivirasto voi myös toimia omasta aloitteestaan, erityisesti, jos luvanvaraisten aineiden luettelossa olevat aineet aiheuttavat esineissä sellaisia riskejä, joita ei voida hyväksyä.

Valmiuksien kehittäminen

Kemikaalivirasto järjestää työpajoja ja seminaareja, joilla se pyrkii lisäämään tietoa rajoitusten roolista kemikaalien riskinhallinnassa ja kehittämään jäsenvaltioiden ja viraston valmiuksia laatia liitteen XV mukaisia rajoituksia koskevia kertomuksia.