Hyppää sisältöön
Hyppää sisältöön

ECHAn rajoituksia koskeva toiminta

Euroopan komission pyyntöjen perusteella kemikaalivirasto valmistelee liitteessä XV tarkoitetut rajoituksia koskevat asiakirja-aineistot, tarkastaa nykyiset nimikkeet ja selvittää, onko valmisteltava rajoitusta koskeva ehdotus. Joissakin tapauksissa kemikaalivirasto tekee kyseisen työn oma-aloitteisesti, erityisesti silloin, jos esineissä olevat luvanvaraiseen luetteloon kuuluvat aineet aiheuttavat vaaroja, joita ei voida hyväksyä. Työn tuloksesta tiedotetaan kemikaaliviraston verkkosivustolla, jossa voi myös seurata mahdollisia jatkotoimia. Kemikaalivirasto voi käynnistää kuulemisia ja pyytää todisteita valmistelutyön aikana.

Categories Display

Avainsana:

(klikkaa avainsanaa päästäksesi sitä koskevaan sisältöön)


Route: .live2