HelpNet

HelpNet-verkosto koostuu kemikaaliviraston ja kansallisen tason BPR-, CLP- ja REACH-neuvontapalveluista. Verkosto perustettiin parantamaan yhteistyötä yhteistä etua koskevissa kysymyksissä. Yhteistyön tuomia etuja ovat yhteisymmärrys BPR-, CLP- ja REACH-asetusten mukaisista lainsäädännöllisistä vaatimuksista sekä sidosryhmien johdonmukainen ja yhtenäinen neuvominen.

Tulosta HelpNetin työstä on esimerkiksi Kysymyksiä ja vastauksia -palsta, jota julkaistaan yhteisen sopimuksen perusteella. Vastauksista saa runsaasti yksityiskohtaista tietoa BPR-, CLP- ja REACH-asetuksiin liittyvistä ohjeasiakirjoista, menettelyistä ja menetelmistä. "Kysymyksiin ja vastauksiin" pääsee "Tuki"-sivulta.

HelpNetin toiminta-alue

  • BPR-, CLP- ja REACH-asetusten täytäntöönpanoon liittyvä tiedonvaihto.
  • Yhteinen näkemys näiden asetusten mukaisista lainsäädännöllisistä vaatimuksista.
  • Sidosryhmien johdonmukainen ja yhtenäinen neuvominen.
  • Kansallisten neuvontapalvelujen kapasiteetin rakentaminen.
  • Etenkin pk-yrityksiin painottuva viestintä ja tiedottaminen.
  • Kansallisten neuvontapalvelujen kouluttaminen.

HelpNetin toiminta

HelpNetin hallinnollisena elimenä toimii HelpNetin ohjausryhmä. Kansallisten neuvontapalvelujen ja kemikaaliviraston lisäksi ohjausryhmän jäseniä ovat Euroopan komissio sekä tarkkailijat ehdokasmaista ja/tai sidosryhmäorganisaatioista. Ohjausryhmä kokoontuu vähintään kerran vuodessa kemikaaliviraston tiloissa. Sen työtä koordinoi HelpNetin sihteeristö.

HelpNet Metings 2019

Meeting Date Place Agenda Minutes
HelpNet 14 02-04/04/2019 Helsinki [PDF]

Categories Display