Turvallisuudesta vastaavien viranomaisten verkosto

Turvavastaavien verkosto (Security Officers' Network) perustettiin vuonna 2007 Euroopan komission REACH-asetuksen käytännön valmisteluista vastanneen työryhmän alaryhmäksi.

Turvavastaavien verkosto koostuu jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten, valtuutettujen kansallisten laitosten, Euroopan komission ja Euroopan kemianteollisuuden järjestön (CEFIC) asiantuntijoista. Se neuvoo Euroopan kemikaalivirastoa turva-asioissa, jotka koskevat REACH- ja CLP-asetuksiin liittyvien tietojen turvallista vaihtoa kemikaaliviraston, jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten, valtuutettujen kansallisten laitosten ja Euroopan komission välillä.

Kemikaaliviraston hallintoneuvosto on antanut turvavastaavien verkostolle virallisen roolin turvallisuusvaatimusten tarkastamisessa, poikkeuksista sopimisessa ja turvallisuuteen liittyviä tarkastuksia koskevien ohjeiden laatimisessa. Turvavastaavien verkosto antaa asiantuntemuksensa pohjalta myös yleisiä neuvoja REACH- ja CLP-asetusten mukaisesta tiedonvaihdosta, erityisesti tieto- ja viestintätekniikan välineisiin kuten REACH-IT-, RIPE- ja CIRCA-portaaleihin liittyvissä turvallisuusasioissa. Verkosto toimii myös parhaiden käytäntöjen vaihdon ja keskinäisen oppimisen foorumina.

Turvavastaavien verkosto kokoontuu yhdestä kahteen kertaa vuodessa. Kemikaalivirasto tarjoaa sihteeristön ja koordinoi verkostoa. Turvavastaavien on ilmoitettava omille organisaatioilleen turvavastaavien verkoston kokouksissa käydyistä keskusteluista ja tehdyistä päätöksistä.

Categories Display

Avainsana:

(klikkaa avainsanaa päästäksesi sitä koskevaan sisältöön)