HelpNet

HelpNet-verkosto koostuu kemikaaliviraston ja kansallisen tason BPR-, CLP- ja REACH-neuvontapalveluista. Verkosto perustettiin parantamaan yhteistyötä yhteistä etua koskevissa kysymyksissä. Yhteistyön tuomia etuja ovat yhteisymmärrys BPR-, CLP- ja REACH-asetusten mukaisista lainsäädännöllisistä vaatimuksista sekä sidosryhmien johdonmukainen ja yhtenäinen neuvominen.

Tulosta HelpNetin työstä on esimerkiksi Kysymyksiä ja vastauksia -palsta, jota julkaistaan yhteisen sopimuksen perusteella. Vastauksista saa runsaasti yksityiskohtaista tietoa BPR-, CLP- ja REACH-asetuksiin liittyvistä ohjeasiakirjoista, menettelyistä ja menetelmistä. "Kysymyksiin ja vastauksiin" pääsee "Tuki"-sivulta.

HelpNetin toiminta-alue

  • BPR-, CLP- ja REACH-asetusten täytäntöönpanoon liittyvä tiedonvaihto.
  • Yhteinen näkemys näiden asetusten mukaisista lainsäädännöllisistä vaatimuksista.
  • Sidosryhmien johdonmukainen ja yhtenäinen neuvominen.
  • Kansallisten neuvontapalvelujen kapasiteetin rakentaminen.
  • Etenkin pk-yrityksiin painottuva viestintä ja tiedottaminen.
  • Kansallisten neuvontapalvelujen kouluttaminen.

HelpNetin toiminta

HelpNetin hallinnollisena elimenä toimii HelpNetin ohjausryhmä. Kansallisten neuvontapalvelujen ja kemikaaliviraston lisäksi ohjausryhmän jäseniä ovat Euroopan komissio sekä tarkkailijat ehdokasmaista ja/tai sidosryhmäorganisaatioista. Ohjausryhmä kokoontuu vähintään kerran vuodessa kemikaaliviraston tiloissa. Sen työtä koordinoi HelpNetin sihteeristö.

HelpNet meetings:

 

Meeting Time Place Agenda Minutes
REACH Workshop 01/02/2017 Helsinki [PDF] [PDF]
REACH Workshop 29/11/2017 Web conference [PDF] [PDF]
REACH Workshop 07/07/2017 Web conference [PDF] [PDF]
HelpNet 12 21-22/03/2017 Helsinki [PDF] [PDF]
BPR Workshop  29/11/2016 Web conference [PDF] [PDF]
CLP Workshop 17/10/2016 Brussels [PDF] [PDF]
REACH Workshop 4/10/2016 Helsinki [PDF] [PDF]
HelpNet 11 05-06/04/2016 Helsinki [PDF] [PDF]
REACH Workshop 17-18/11/2015 Helsinki [PDF] [PDF]
CLP Workshop 23/09/2015 Helsinki [PDF] [PDF]
BPR Workshop 02/09/2015 Helsinki [PDF] [PDF]
HelpNet 10 18/03/2015 Helsinki [PDF] [PDF]
CLP Workshop 18/03/2015 Helsinki [PDF] [PDF]
BPR Workshop 18/03/2015 Helsinki [PDF] [PDF]
REACH Workshop 17/03/2015 Helsinki [PDF] [PDF]
HelpNet 9 1-2/04/2014 Helsinki [PDF] [PDF]

 

Categories Display

Avainsana:

(klikkaa avainsanaa päästäksesi sitä koskevaan sisältöön)