Jäsenvaltiot ja toimivaltaiset viranomaiset

Yhteistyö jäsenvaltioiden kanssa

Kemikaalivirasto (ECHA) tekee tiivistä yhteistyötä Euroopan unionin jäsenvaltioiden ja Euroopan talousalueen maiden Islannin, Liechtensteinin ja Norjan kanssa.

Jäsenvaltioiden edustajat ovat ECHAn hallintoneuvoston, komiteoiden, foorumien ja useiden verkostojen jäseniä. ETA-maat osallistuvat näihin elimiin ja verkostoihin ilman äänioikeutta. Jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset ovat yhteistyössä viraston kanssa sen eri prosesseissa.

Jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset

Kemikaalivirastoon sovellettavien eri asetusten nojalla nimetyt kansalliset viranomaiset ovat ECHAn yhteistyökumppaneita jäsenvaltioissa. Niistä monet ovat ympäristöalan ministeriöitä tai virastoja. Jotkin maat ovat myös nimenneet organisaatioita, jotka toimivat talous-, terveys- tai työvoima-alalla.

ECHA on tiiviissä yhteistyössä toimivaltaisten viranomaisten kanssa monissa prosesseissaan ja vaihtaa tietoa sekä tarjoaa tukea ja koulutusta jäsenvaltioille.

ECHAn yhteyspiste jäsenvaltioihin liittyvissä kysymyksissä: msca(at)echa.europa.eu.

Categories Display

Avainsana:

(klikkaa avainsanaa päästäksesi sitä koskevaan sisältöön)


Route: .live2