Altistumisskenaarioiden tiedonvaihtoverkosto

Tämän yhteistyöverkoston tavoitteena on tunnistaa altistumisskenaarioiden laadintaan ja toteuttamiseen liittyviä hyviä käytäntöjä sekä kehittää tehokasta tiedonvaihtoa toimitusketjun eri toimijoiden välillä ihmisten terveyden ja ympäristön suojelun parantamiseksi.

Kemikaalivirasto on perustanut verkoston yhdessä seuraavien toimialajärjestöjen kanssa Cefic, Concawe, Eurometaux, Fecc, A.I.S.E ja DUCC. Verkoston tehtävänä on jakaa (REACH-asetuksen mukaisten) altistumisskenaarioiden laatimista ja soveltamista koskevia tietoja, tekniikoita ja lähestymistapoja.

Lisätietoja voi pyytää osoitteesta: echa_enes (at) echa.europa.eu

 

Events

Earlier events

Categories Display

Avainsana:

(klikkaa avainsanaa päästäksesi sitä koskevaan sisältöön)