Sotsiaal-majandusliku analüüsi komitee

Sotsiaal-majandusliku analüüsi komitee koostab järgmistes REACH-menetlustes ECHA arvamused, mis käsitlevad kemikaalide kasutamise võimalike õigusmeetmete sotsiaal-majanduslikke mõjusid. Lõpliku otsuse võtab vastu Euroopa Komisjon.

 

Piiramine 

Komitee hindab aine tootmise, turustamise ja kasutamise kavandatud piirangute sotsiaal-majanduslikku mõju. See sisaldab ka kolmandate isikute esitatud märkuste ja sotsiaal-majanduslike analüüside hindamist.
 

Autoriseerimine 

Sotsiaal-majandusliku analüüsi komitee hindab autoriseerimistaotluse esitamisel aine kasutusaladega seotud alternatiivide sotsiaal-majanduslikke tegureid ning kättesaadavust, sobivust ja tehnilist teostatavust. Samuti hinnatakse taotlusega seotud kolmandate isikute panust.
 

ECHA tegevdirektori taotlused

Sotsiaal-majandusliku analüüsi komitee esitab ECHA tegevdirektori taotlusel arvamusi eraldi ainete või segudes või toodetes sisalduvate ainetega seotud sotsiaal-majanduslike küsimuste või mis tahes muu ohutusküsimuse kohta.
Lisaks annab komitee teaduslikku abi seoses meetmetega, mille eesmärk on parandada koostööd ühenduse, selle liikmesriikide, rahvusvaheliste organisatsioonide ja kolmandate riikide vahel ainete ohutusega seotud küsimustes, ning samuti osaleb aktiivselt tehnilise abi andmises ja suutlikkuse suurendamises seoses kemikaalide ohutu käitlemisega arengumaades.
 

Koosseis

Sotsiaal-majandusliku analüüsi komitee liikmed määrab ECHA haldusnõukogu liikmesriikide esitatud kandidaatide seast kolmeaastaseks ametiajaks, mida on võimalik pikendada.
 
 
 

Categories Display

Märgistatud:

(sisu otsimiseks klõpsake sildil)