Ärakuulamine

Apellatsioonimenetluse pooltel on õigus anda menetluses suulisi seletusi. Apellatsiooninõukogu korraldab seepärast kuulamise, kui ta peab seda vajalikuks või kui seda taotleb kaebuse esitaja või ECHA. Pooled võivad taotleda ärakuulamist kahe nädala jooksul pärast apellatsiooninõukogu kantselei teadet kirjaliku menetluse lõppemise kohta.

Kuulamised toimuvad Helsingis ECHA ruumides. Apellatsiooninõukogu soovitab pooltel siiski kaalutleda ka võimalust osaleda kuulamisel videokonverentsi või muu sarnase tehnilise lahenduse kaudu (praktiliste juhiste punkt 93).

Kuulamised on üldiselt avalikud, kui apellatsiooninõukogu ei otsusta teisiti mõjuvatel põhjustel (nt konfidentsiaalse teabe käsitlemine).

Kui soovite osaleda mõnel allpool nimetatud kuulamisel, tutvuge apellatsiooninõukogu avalikul kuulamisel osaleda soovijate juhendiga, kus selgitatakse, kuidas taotleda osalemist.

 

There are no available hearings.
There are no available hearings.
There are no available hearings.

Categories Display

Märgistatud:

(sisu otsimiseks klõpsake sildil)