Haldusnõukogu

Haldusnõukogu on ameti juhtorgan. Ta täidab järelevalveülesandeid ning vastutab üldiselt eelarve- ja planeerimisküsimuste eest, nimetab ametisse tegevdirektori, apellatsiooninõukogu liikmed ja esimehe ning annab Euroopa Liidu institutsioonidele aru ECHA tegevusest.

Haldusnõukogu liikmed:

 • 27 Euroopa Liidu liikmesriikide liiget
 • 3 komisjoni esindajat
 • 2 Euroopa Parlamendi esindajat
 • komisjoni määratud 3 huvitatud isikute vaatlejat

Peale liikmete on haldusnõukogu kutsunud oma koosolekutel osalema ka Islandi, Liechtensteini ja Norra vaatlejad, igast riigist ühe.

Koosseis

Kõik haldusnõukogu liikmed nimetatakse ametisse vastavalt nende eksperditeadmistele ning -kogemustele kemikaaliohutuse või kemikaalide reguleerimise valdkonnas. Nende ametiaeg kestab neli aastat ning seda saab pikendada ühe korra.

Liikmesriikide esindajad nimetab ametisse Euroopa Liidu Nõukogu. Euroopa Komisjoni ja Euroopa Parlamendi liikmed nimetavad ametisse need institutsioonid vahetult. Komisjon määrab peale kolme hääleõigusliku liikme ka kolm hääleõiguseta liiget, kes esindavad huvitatud pooli.

Meetings

The meeting dates for 2021 are the following:

 • 25 March
 • 23-24 June
 • 23-24 September
 • 15-16 December 

The planned meeting dates for 2022 are the following:

 • 24-25 March
 • 15-16 June
 • 29-30 September
 • 15-16 December 

Sekretariaat

Tegevdirektor vastutab haldusnõukogule sekretariaaditeenuste osutamise eest. Praktiline tegevus toimub ameti üldjuhtimise, strateegia ja suhete talituses.

Correspondence with ECHA's Management Board

Image
Mr Paul Krajnik

Chair of the Management Board

mb-secretariat (at) echa.europa.eu

Categories Display

Märgistatud:

(sisu otsimiseks klõpsake sildil)