Väärtused

Läbipaistvus

Kaasame oma tegevustesse aktiivselt oma regulatiivpartnereid ja sidusrühmi ning oleme otsuste tegemisel läbipaistvad. Oleme kergesti arusaadavad ja kättesaadavad.

Sõltumatus

Me ei sõltu välistest huvidest ning oleme oma otsuste tegemisel erapooletud. Paljude otsuste tegemisel konsulteerime eelnevalt avatuse põhimõttel üldsusega.

Usaldusväärsus

Meie otsused põhinevad teadusel ja on järjepidevad. Kõigi meie tegevuste nurgakivi on vastutus ja konfidentsiaalse teabe turvalisus.

Tõhusus

Oleme suunatud ja pühendunud oma eesmärkidele ning püüame alati kasutada oma ressursse nutikalt. Rakendame kõrgeid kvaliteedistandardeid ja peame kinni tähtaegadest.

Pühendumine heaolule

Edendame kemikaalide ohutut ja säästvat kasutamist eesmärgiga parandada inimeste elukvaliteeti Euroopas ning kaitsta ja parandada keskkonna kvaliteeti.

Categories Display

Märgistatud:

(sisu otsimiseks klõpsake sildil)