Γιατί είναι σημαντικό να γίνεται σωστά;

[Λευκή φιγούρα στηριζόμενη σε ένα κόκκινο ερωτηματικό]Πρέπει να γνωρίζετε τι είναι η ουσία σας προκειμένου να γνωρίζετε αν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της νομοθεσίας της ΕΕ για τα χημικά προϊόντα. Εάν εμπίπτει, μπορεί να χρειαστεί να εκπληρώσετε ορισμένες νομικές υποχρεώσεις για να συνεχίσετε τη χρήση και την εμπορία της ουσίας σας.

Η ακριβής ταυτότητα της ουσίας θα σας βοηθήσει:

  • Να γνωρίζετε αν πρέπει να καταχωρίσετε την ουσία σας στον ECHA ή αν η ουσία σας εξαιρείται
  • Να εντοπίσετε άλλους καταχωρίζοντες και δυνητικούς καταχωρίζοντες για την ίδια ουσία. Ο κανονισμός REACH απαιτεί τη συνεργασία μεταξύ των εταιρειών που παρασκευάζουν ή εισάγουν την ίδια ουσία με σκοπό τη δημιουργία κοινής καταχώρισης.
  • Να καταρτίσετε ένα προφίλ ταυτότητας της ουσίας (SIP) και να προσδιορίσετε την αντίστοιχη οριακή σύνθεση για την εξασφάλιση διαφάνειας όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής της κοινής καταχώρισης.
  • Να ανταλλάσσετε τα δεδομένα με ορθό τρόπο, για να αποφεύγονται οι περιττές δοκιμές με χρήση ζώων και να μειώνονται οι σχετικές δαπάνες.
  • Να διαπιστώσετε αν η ουσία σας έχει εναρμονισμένη ταξινόμηση ή αν η χρήση της υπόκειται σε περιορισμούς ή απαιτεί αδειοδότηση.
  • Να επωφεληθείτε από τις πληροφορίες που συγκεντρώνονται από τρίτους σχετικά με τον αντίκτυπο της ουσίας σας, πιθανές χρήσεις στην αλυσίδα εφοδιασμού και ασφαλέστερες εναλλακτικές επιλογές.

Διαχειριστείτε την ουσία σας με ασφάλεια σε ολόκληρη
την αλυσίδα εφοδιασμού!

Categories Display

Επισημάνθηκε ως:

(κάντε κλικ στην επισήμανση για την αναζήτηση του σχετικού περιεχομένου)