Τι δεν είναι ουσία;

Μείγματα

Μείγμα είναι μια μίξη ή ένα διάλυμα που αποτελείται από δύο ή περισσότερες ουσίες. Σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ για τα χημικά προϊόντα, τα μείγματα δεν θεωρούνται ουσίες.


Διάγραμμα που παρουσιάζει τη δημιουργία ενός μείγματος
Όταν οι χημικές ενώσεις A και B ενωθούν και δεν αντιδράσουν, πρόκειται για μείγμα και όχι για ουσία.
 

Τα μείγματα μπορεί να είναι:

 • σαμπουάν και σαπούνια,
 • άλλα καλλυντικά,
 • απορρυπαντικά και
 • βαφές.

Εάν παράγετε ή εισάγετε ένα μείγμα, πρέπει να καταχωρίσετε κάθε μεμονωμένη ουσία του μείγματός σας, εάν το παράγετε ή το εισάγετε σε ποσότητα ίση ή μεγαλύτερη του ενός τόνου ετησίως.

Εάν είστε τυποποιητής που αναμειγνύει τις μεμονωμένες ουσίες για την παρασκευή του μείγματος, δεν χρειάζεται να καταχωρίσετε κάθε ουσία σύμφωνα με τον κανονισμό REACH, εκτός εάν είστε επίσης παρασκευαστής ή εισαγωγέας των μεμονωμένων ουσιών που περιέχονται στο μείγμα.

Αντικείμενα

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε ουσίες για να παράγετε αντικείμενα που έχουν ειδικό σχήμα, επιφάνεια ή σχεδιασμό. Όταν το ειδικό σχήμα, η επιφάνεια ή ο σχεδιασμός καθορίζει τη χρηστική λειτουργία σε μεγαλύτερο βαθμό από ό,τι η χημική σύνθεση, αυτά ονομάζονται αντικείμενα σύμφωνα με τη νομοθεσία.


Διάγραμμα που παρουσιάζει τη δημιουργία ενός αντικειμένου

Οι χημικές ενώσεις A και B ενώνονται και παράγουν ένα αντικείμενο.

Τα αντικείμενα μπορεί να είναι:

 • ποδήλατα,
 • κιθάρες,
 • μπαταρίες,
 • μπλουζάκια και
 • CD.

Εάν παράγετε ή εισάγετε ένα αντικείμενο, πρέπει να καταχωρίσετε κάθε μεμονωμένη ουσία του αντικειμένου:

 • εάν η ουσία υπάρχει στο αντικείμενο σε ποσότητες που ξεπερνούν τον ένα τόνο ανά έτος και
 • εάν η ουσία προβλέπεται να ελευθερωθεί υπό κανονικές συνθήκες χρήσης, για παράδειγμα ένα μπλουζάκι που περιέχει άρωμα.

Εάν η ουσία στο αντικείμενό σας έχει ήδη καταχωριστεί για την ίδια χρήση, δεν χρειάζεται να την καταχωρίσετε και εσείς.

Categories Display

Επισημάνθηκε ως:

(κάντε κλικ στην επισήμανση για την αναζήτηση του σχετικού περιεχομένου)