Flersprogspolitik

ECHA offentliggør størstedelen af sit webindhold og sine offentlige dokumenter (såsom vejledninger, praktiske vejledninger, faktablade,  it-håndbøger, informationsfoldere, samt de af agenturets afgørelser, der finder generel anvendelse, på alle EU's officielle sprog. Agenturet oversætter hverken nyheder, jævnligt ajourført webindhold, oplysninger fra databaser eller komplekse udgaver af lovmæssige videnskabelige vejledninger.

Oversættelserne er tilgængelige på webstedet ved at ændre det på forhånd fastlagte sprog i rullemenuen i det øverste højre hjørne på hver side. Fra dokumentbiblioteket er der også nem adgang til oversatte dokumenter, som kan sorteres efter type og kategori.

ECHA's dokumenter og websider oversættes af Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer, som har hjemsted i Luxembourg, og som udfører oversættelsestjenester for alle EU's agenturer.

ECHA's individuelle afgørelser og andre anmodninger i forbindelse med indsendte informationer eller registreringsdossiererne udsendes på sproget for det pågældende dossier i overensstemmelse med sprogforordningen (forordning nr. 1 fra 1958, med senere ændringer). ECHA kan undtagelsesvist, på anmodning, og hvis dets ressourcer tillader det, udføre høflighedsoversættelser af sådanne oplysninger.

EU's officielle sprog er: bulgarsk, dansk, engelsk, estisk, finsk, fransk, græsk, italiensk, kroatisk, lettisk, litauisk, maltesisk, nederlandsk, polsk, portugisisk, rumænsk, slovakisk, slovensk, spansk, svensk, tjekkisk, tysk og ungarsk.