Flersprogspolitik

ECHA offentliggør størstedelen af sit webindhold og mange af sine offentlige dokumenter (såsom retningslinjer, praktiske vejledninger, faktablade, informationsfoldere, og afgørelser, der finder generel anvendelse) på alle officielle EU-sprog. Agenturet oversætter ikke pressemeddelelser, nyhedsbreve, hyppigt opdateret indhold på websteder og sociale medier, information fra databaser eller komplekse videnskabelige retningslinjer.

Hvor det er relevant, arrangerer ECHA også høringer for at få feedback fra interesserede parter og indhente videnskabelig information til brug i forbindelse med regulatoriske processer. Hvis en høring er rettet mod en specifik gruppe af interessenter, afholder ECHA den på et eller flere sprog, så interessenterne kan levere det input og den information, der ønskes. Hvis en høring er rettet mod et bredt publikum, offentliggør ECHA følgende på alle officielle EU-sprog: i) et nyhedsvarsel, der informerer offentligheden om starten på høringen, og ii) et resumé af høringen (der skitserer baggrunden, målene og den ønskede information).

Svar på begge typer af høringer kan tilvejebringes på alle EU's officielle sprog.

Oversættelser er tilgængelige på dette websted ved at ændre standardsproget i rullemenuen i øverste højre hjørne af hver side. Dokumentbiblioteket giver også nem adgang til de oversatte dokumenter, som kan sorteres efter type eller kategori.

ECHA's dokumenter og websider oversættes af Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer, Luxembourg, der leverer oversættelsestjenester til alle EU's agenturer.

ECHA's enkeltafgørelser og andre anmodninger vedrørende de oplysninger, der gives i eller sammen med registreringsdossiererne, udstedes på dossierets sprog i overensstemmelse med sprogforordningen (forordning nr. 1 af 1958 med senere ændringer). ECHA kan undtagelsesvist, og hvis der er midler til det, stille uofficielle oversættelser af sådanne kommunikationer til rådighed efter anmodning.

EU's officielle sprog er bulgarsk, spansk, tjekkisk, dansk, tysk, estisk, græsk, engelsk, fransk, irsk, kroatisk, italiensk, lettisk, litauisk, ungarsk, maltesisk, nederlandsk, polsk, portugisisk, rumænsk, slovakisk, slovensk, finsk og svensk.