Oběžník PIC

Oběžník PIC je zpráva, kterou dvakrát ročně vydává sekretariát Rotterdamské úmluvy. Jedná se o klíčový dokument pro provádění mezinárodního postupu předchozího souhlasu (PIC) a výměny informací o nebezpečných chemických látkách.

Oběžník poskytuje nové informace o rozhodnutích přijatých konferencí smluvních stran úmluvy a shrnuje související vnitrostátní regulační opatření a návrhy na zahrnutí vysoce nebezpečných pesticidních přípravků do postupu PIC. Tato publikace dále informuje o nových odpovědích o dovozu poskytnutých stranami a uvádí seznam všech platných oznámení pro každou z chemických látek, na které se vztahuje postup PIC.

 

PIC Circulars

Categories Display

Označeno jako:

(chcete-li vyhledat příslušný obsah, klikněte na značku)