Podávání zpráv o výměně informací

V souladu s nařízením PIC by agentura ECHA, Evropská komise a určené vnitrostátní orgány v členských státech měly poskytovat informace o chemických látkách v oblasti působnosti tohoto nařízení příslušným orgánům v zemích mimo EU.

Může se jednat o vědecké, technické, ekonomické nebo právní informace a dále také o toxikologické, ekotoxikologické a bezpečnostní informace.

Každé dva roky agentura ECHA vypracuje shrnutí poskytnutých informací a zpřístupní jej na svých internetových stránkách. Toto shrnutí rovněž v souladu s ustanoveními Rotterdamské úmluvy uvádí regulační opatření související s chemickými látkami, na které se vztahuje postup PIC, které byly zpřístupněny veřejnosti.

Categories Display

Označeno jako:

(chcete-li vyhledat příslušný obsah, klikněte na značku)