Postup oznámení o vývozu

Vývozci z členského státu EU musejí oznámit svůj úmysl vyvézt určité chemické látky do země vně EU. Toto platí pro chemické látky uvedené v příloze I nařízení o předchozím souhlasu (nařízení PIC). Před realizací prvního vývozu v daném roce a před prvním vývozem v každém následujícím kalendářním roce musejí vývozci podat oznámení určenému vnitrostátnímu orgánu země, ze které bude vývoz pocházet.

Každému oznámení vývozu je přidělen jedinečný identifikátor nazvaný referenční identifikační číslo. Toto číslo se používá například pro usnadnění celní kontroly vývozu chemických látek uvedených v příloze I.

Obsah oznámení

Mezi hlavní prvky požadavků na údaje pro oznámení vývozu patří:

  • identita látky, směsi nebo předmětu určeného na vývoz. Obvykle se jedná o číslo ES, číslo CAS a chemický název, jak je uveden v nařízení;
  • informace o vývozu, jako je země původu, země určení, očekávané datum prvního vývozu v daném roce, odhadované množství určené k vývozu; plánované použití v zemi určení, název a adresa vývozce a dovozce,
  • informace o preventivních opatřeních, která se mají provést;
  • shrnutí fyzikálně-chemických, toxikologických a ekotoxikologických vlastností;
  • použití chemické látky v EU;
  • shrnutí regulačních omezení a jejich důvody.

Úplný soubor požadavků na údaje lze nalézt v příloze II nařízení PIC.

Záměr vyvézt chemickou látku uvedenou v příloze I musí být oznámen nejpozději v následujících lhůtách:

  • 35 dnů před tím, než má dojít k vývozu: Vývozce musí podat oznámení určenému vnitrostátnímu orgánu členského státu, v němž má sídlo;
  • 25 dnů před tím, než má dojít k vývozu: Určený vnitrostátní orgán oznámení potvrzuje a předává jej agentuře ECHA;
  • 15 dnů před tím, než má dojít k vývozu: Agentura ECHA posílá oznámení určenému vnitrostátnímu orgánu v zemi dovozu vně EU.

 

Categories Display

Označeno jako:

(chcete-li vyhledat příslušný obsah, klikněte na značku)