Každoroční podávání zpráv o vývozu a dovozu látek, na které se vztahuje postup PIC

Během prvního čtvrtletí každého roku musí vývozci a dovozci chemických látek, na které se vztahuje mezinárodní postup předchozího souhlasu (PIC), předat svým určeným vnitrostátním orgánům informace o přesném množství chemické látky (jako takové nebo obsažené ve výrobcích nebo směsích), které během předchozího roku dodali do jednotlivých zemí mimo EU nebo které z těchto zemí dovezli. Tento postup je v souladu s článkem 10 nařízení (EU) 649/2012 a s článkem 9 dřívějších nařízení týkajících se postupů předchozího souhlasu (nařízení (ES) č. 304/2003 a nařízení (ES) č. 689/2008).

 

Reports on PIC chemicals exported and imported under Regulation 649/2012

2017

2016

2015

2014

 

 Reports on PIC chemicals exported and imported under Regulation 689/2008

 

Reports on PIC chemicals exported and imported under Regulation 304/2003

Categories Display

Označeno jako:

(chcete-li vyhledat příslušný obsah, klikněte na značku)