Kvíz k nařízení CLP

Pozor! Dochází ke změnám v klasifikaci a označování chemických látek! V EU nahrazují nové výstražné symbolys bílým pozadím původní symboly s oranžovým pozadím.

Výrobky označené těmito štítky mohou být v případně nesprávné manipulace škodlivé. Zapamatujte si, co tyto štítky znamenají, a vždy si pečlivě přečtěte pokyny, abyste měli jistotu, že takto označené výrobky používáte bezpečně.

Otestujte se.

Ověřte si, jak dobře tyto symboly znáte.

Pozorně čtěte informace na štítku.

Dbejte na svoji bezpečnost!

Categories Display