Заявления за получаване на разрешение

Заявления за получаване на разрешение

Съгласно REACH дружествата могат, при условие че кандидатстват за разрешение, да продължат или да започнат да използват и предлагат на пазара веществата от списъка на разрешенията (Приложение XIV към REACH). Информация за самия процес и указания как да подготвите и подадете заявление ще намерите чрез препратките по-долу.

Заявления за получаване на разрешение

 

Списък на разрешенията

Икона
Списъкът на веществата, подлежащи на разрешаване, крайните срокове за получаване на заявление и датите на забрана. 
 

 

Оценка на заявленията

Икона
Помощни материали как се обработват и оценяват заявленията, включително референтни DNEL или зависимости доза-отговор/реакция.
 

 

Текущи консултации

Икона
Коментари по заявленията за разрешаване чрез предоставяне на информация за по-безопасни алтернативи.
 

 

Срокове за подаване на заявления

Икона
Срокове за подаване на заявления за разрешаване. 
 

 

Как се подава заявление за разрешаване?

Икона
Ръководства, формати, презентации, въпроси и отговори, калкулатор на таксите, как се подава заявление, търсене на партньори.
 

 

Приключили консултации и становища

Изображение
Страницата съдържа заявленията, коментарите, получени по време на консултациите, и отговорите на заявителите.