Мрежа на лицата за връзка по въпросите на комуникацията

В мрежата са обединени лица от ECHA и от акредитираните заинтересовани страни, за да обменят планове и да обсъждат съвместни действия в областта на комуникацията.  

Целите на мрежата са:

1. обмен на добри практики за подобряване на комуникацията;

2. взаимно подпомагане по отношение на партньорството и предаване на новини от общ интерес;

3. събиране на експертния опит на членовете на мрежата в съвместни комуникационни проекти.

Акредитираните заинтересовани страни се приканват да участват в работата на мрежата, ако са определили за своята организация лице за контакт по въпросите на комуникацията. Това може да се извърши, като кандидатствате за акредитирана заинтересована страна или при спонтанна актуализация чрез формуляра за актуализиране на информацията за контакт.

ASO Communicators' Networks meetings

 

Date Minutes
19/10/2017 [PDF]  [EN]
20/10/2016 [PDF]  [EN]
08/10/2015 [PDF]  [EN]
08/05/2015 [PDF]  [EN]
10/10/2014 [PDF]  [EN]
24/03/2014 [PDF]  [EN]
28/11/2013 [PDF]  [EN]
23/09/2013 [PDF]  [EN]
13/05/2013 [PDF]  [EN]

Categories Display

Маркирано като:

(за търсене на свързано съдържание кликнете върху тага)