Årlig rapportering om export och import enligt PIC

Under det första kvartalet varje år ska exportörer och importörer av PIC-kemikalier informera sina utsedda nationella myndigheter om de exakta mängderna av kemikalien (som enskilt ämne och del av en vara eller blandning) som levererats till eller från varje land utanför EU under föregående år. Detta ska ske i enlighet med artikel 10 i förordning (EU) 649/2012 och artikel 9 i tidigare PIC-förordningar (förordning (EG) nr 304/2003 och förordning (EG) nr 689/2008).

 

Reports on PIC chemicals exported and imported under Regulation 649/2012

2017

2016

2015

2014

 

 Reports on PIC chemicals exported and imported under Regulation 689/2008

 

Reports on PIC chemicals exported and imported under Regulation 304/2003

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)