Pritožbe

Vsaka pravna ali fizična oseba, na katero se zadeva neposredno nanaša, ima možnost, da pri agenciji ECHA vloži pritožbo zoper domnevno kršitev pravil in načel iz zadevne zakonodaje EU ter podpornih dokumentov in orodij agencije ECHA ali kodeksa dobrega ravnanja javnih uslužbencev Evropske agencije za kemikalije. Pritožba se lahko nanaša na odločitve, prakse, ravnanja ali nepravilnosti agencije ECHA, ki vplivajo na položaj, razmere ali zadevo pritožnika.

Pri pritožbah, ki se nanašajo na druge posebne postopke (npr. pritožbe zoper odločitve o izbirnem postopku za prosto delovno mesto, zahteve za dostop javnosti do dokumentov, postopki javnega naročanja, vprašanja varstva osebnih podatkov), je treba upoštevati posamezni postopek, opisan na ustreznih straneh agencije ECHA.

Kako vložiti pritožbo?

Pritožbo je treba pri agenciji ECHA vložiti v dveh letih od datuma, ko ste izvedeli za dejstva, na katerih temelji.

Zahtevate lahko zaupno obravnavo svoje pritožbe ali nekaterih njenih delov, tako da to zahtevo navedete v sami pritožbi in podate utemeljene razloge ali utemeljitev.

Pritožbo pri agenciji ECHA pošljete z izpolnitvijo obrazca za pritožbe.

Obravnava pritožb

  • Agencija ECHA vam bo v dveh tednih poslala pisno potrdilo o prejemu vaše pritožbe; vendar potrdila o prejemu ali odgovora ne bo poslala v primeru zlorabe, če so dopisi ali pritožbe preštevilni ali če so ponavljajoči ali brez pomena.  
  • Agencija ECHA se zavezuje, da bo odgovorila v dveh mesecih od prejema popolne pritožbe. Ta rok se lahko podaljša glede na zapletenost zadeve, o čemer bo pritožnik obveščen.
  • Agencija ECHA se prav tako zavezuje, da bo vašo pritožbo obravnavala v skladu s Kodeksom dobrega ravnanja uslužbencev Evropske agencije za kemikalije.

Ali imam na voljo kakšne druge nadaljnje korake ali možnosti?

Če niste zadovoljni z odgovorom agencije ECHA na vašo pritožbo, imate na voljo dodatna pravna sredstva:

  • vložite lahko pritožbo pri evropskem varuhu človekovih pravic v skladu s členom 228 Pogodbe o delovanju Evropske unije; ali
  • zakonitost aktov, nepravilnosti ali ravnanja agencije ECHA lahko izpodbijate pred Splošnim sodiščem Evropske unije pod pogoji, določenimi v členu 263 Pogodbe o delovanju Evropske unije.

Categories Display