Skip to Content
Skip to Content

Preglednost

Preglednost je poleg neodvisnosti, zanesljivosti, učinkovitosti in zavezanosti blaginji ena od petih temeljnih vrednot agencije ECHA. Glavni cilj preglednosti je zainteresiranim stranem omogočiti, da lahko podvomijo v odločitve organizacije in vodstva, izražajo kritična stališča glede njunih odločitev in ju pozovejo k odgovornosti.

Agencija ECHA zagotavlja preglednost na podlagi treh glavnih stebrov:

  • jasnih in preglednih postopkov;
  • odprtega postopka sprejemanja odločitev;
  • zagotavljanja dostopa do informacij.

 

 

Categories Display

Označeno kot:

(kliknite na oznako za zadevno vsebino)


Route: .live2