Dostop do dokumentacije

Na spletišču agencije ECHA si je mogoče ogledati številne ključne dokumente, povezane z agencijo in postopki iz uredbe REACH.

Dostop do dokumentacije je urejen z naslednjimi predpisi in zakonskimi določbami:

  • Uredbo (ES) št. 1049/2001 Evropskega parlamenta in Sveta o dostopu javnosti do dokumentov Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije

Ta uredba določa splošna načela in omejitve za takšen dostop v skladu s členom 255(2) Pogodbe ES in se uporablja za dokumente, ki jih hrani agencija ECHA (člen 118(1) uredbe REACH).

Upoštevajte, da lahko za prošnjo za dostop do dokumentov veljajo izjeme iz   členov 4 in 9 Uredbe 1049/2001.
 
Obrazec, naslov ali številko telefaksa, ki so navedeni v nadaljevanju, bi bilo treba uporabljati tudi za prošnje za dostop do okoljskih informacij, ki jih hrani agencija ECHA, v skladu z Uredbo (ES) št. 1367/2006. Ta uredba se nanaša na uporabo določb Aarhuške konvencije o dostopu do informacij, udeležbi javnosti pri odločanju in dostopu do pravnega varstva v okoljskih zadevah v institucijah in organih Skupnosti.

Prošnje za dostop do dokumentov se lahko pošljejo:

Za lažjo obdelavo vaše prošnje navedite ime, priimek, naslov, mesto in poštno številko, državo in telefonsko številko.

 Third-party authors' consultations

Sometimes, applications for access to documents can request the disclosure of third-party documents that the ECHA is in possession of. In this event, ECHA has to consult the authors or owners of these documents as to whether the disclosure would undermine their commercial interests or intellectual property. This web-form enables the secure exchange of confidential documents to ECHA within this process.

Categories Display

Označeno kot:

(kliknite na oznako za zadevno vsebino)