Neodvisnost

Neodvisnost in preglednost odločanja sta za agencijo izjemno pomembni. Delovanje agencije ECHA in njene odločitve so bistvenega pomena za varovanje zdravja ljudi in okolja ter lahko pomembno vplivajo tudi na posamezna podjetja. Bistveno je, da agencija pri sprejemanju svojih odločitev deluje pregledno in neodvisno ter da sprejema nepristranske in znanstveno utemeljene odločitve.

Neodvisnost je zagotovljena s preglednimi izjavami o interesih in izvajanjem ukrepov, ki zagotavljajo, da interesi ne morejo vplivati na odločanje v agenciji. V praksi to pomeni vzpostavitev zahtevnega ravnovesja med zaposlovanjem osebja s strokovnim znanjem in izkušnjami ter sočasnim strogim preprečevanjem morebitnih navzkrižij interesov. V skladu s politiko agencije ECHA lahko do navzkrižja interesov pride, kadar sta nepristranskost in objektivnost odločanja ogroženi (oziroma bi se lahko zdelo, da sta ogroženi) zaradi interesov posameznika, ki dela v agenciji ali z njo sodeluje.

Zato mora v praksi vsakdo, ki dela v agenciji ECHA ali z njo sodeluje, vsako leto predložiti izjavo o interesih (ki se tudi posodobi, če se posameznikov položaj spremeni). Pri odločanju ali oblikovanju mnenja o neki zadevi ne bo sodeloval nihče, ki je navedel interes glede določenega vprašanja.

Agencija ima tudi posvetovalni odbor za navzkrižja interesov, ki izvršnemu direktorju agencije pomaga pri zagotavljanju neodvisnosti odločanja.

Za več informacij glejte politiko agencije ECHA za obvladovanje morebitnih navzkrižij interesov.

Categories Display

Označeno kot:

(kliknite na oznako za zadevno vsebino)