Kodeks dobrega upravnega ravnanja

Kodeks dobrega upravnega ravnanja vsebuje osnovna načela, ki urejajo odnose članov osebja agencije z javnostjo. Ta načela vključujejo zakonitost, prepoved diskriminacije, sorazmernost ukrepov z zastavljenim ciljem in doslednost pri upravnem ravnanju.

Cilj kodeksa je zagotavljati visokokakovostne storitve agencije javnosti in jo seznaniti s standardi vedenja, do katerih je upravičena pri stikih z agencijo ECHA.

Kodeks, ki ga je upravni odbor agencije sprejel leta 2007, se uporablja za vse člane osebja.

Categories Display

Označeno kot:

(kliknite na oznako za zadevno vsebino)