Preskoč na obsah
Preskoč na obsah

Nahrádzanie bezpečnejšími chemikáliami

Nahrádzanie bezpečnejšími chemikáliami

Podniky v EÚ v čoraz väčšej miere nahrádzajú nebezpečné chemikálie a výrobné postupy bezpečnejšími chemikáliami a ekologickejšími technológiami. To môže znamenať veľký prínos pre podniky, životné prostredie a zdravie zamestnancov a spotrebiteľov. Takisto to môže mať významný pozitívny vplyv na vykonávanie predpisov o obehovom hospodárstve.

 

Pracovné semináre pre
účastníkov dodávateľského reťazca
Cieľom pracovných seminárov pre účastníkov dodávateľského reťazca je presadzovať výskum, hodnotenie a schvaľovanie bezpečnejších chemikálií.
Siete
Pri koordinovaní a presadzovaní inovácií, ako aj informovanom nahrádzaní zohrávajú dôležitú úlohu siete spolupráce.
Financovanie a
technická podpora
V záujme podpory nahrádzania nebezpečných chemikálií je mimoriadne dôležité uľahčovať prístup k technickej podpore a ďalším finančným prostriedkom.

 

Vyhlásenie o vylúčení zodpovednosti

Tieto informácie boli zhromaždené v spolupráci s partnermi agentúry ECHA. Prepojenia na externé webové stránky sa v žiadnom prípade nemôžu považovať za prejav súhlasu agentúry s ich obsahom. Ak sa cez tieto prepojenia dostanete na iné webové stránky, platia pravidlá ochrany údajov daných stránok. Viac informácií o prepojeniach na externé webové stránky sa nachádza v právnom upozornení agentúry ECHA.

Contact

For general questions or suggestions on substitution related matters contact substitution[a]echa.europa.eu.

 

Categories Display

Označené ako:

(kliknutím na označenie vyhľadáte príslušný obsah)


Route: .live1