Príklady zo života

Nahradenie nie je vždy priamočiary proces, ale príklady dokazujú, že prínosy môžu výrazne prevýšiť náklady vašich spotrebiteľov, aj vášho podnikania. Tieto informácie boli zhromaždené v spolupráci s partnermi agentúry ECHA. Prepojenia na externé webové stránky sa v žiadnom prípade nemôžu považovať za prejav súhlasu agentúry s ich obsahom. Ak sa cez tieto prepojenia dostanete na iné webové stránky, platia pravidlá ochrany údajov daných stránok. Viac informácií o prepojeniach na externé webové stránky sa nachádza v právnom upozornení agentúry ECHA.

 

 

 

Jedlá plastelína

Obrázokok

„Moje rodičovské obavy ma prinútili nájsť pre moje deti bezpečnú a zábavnú alternatívu plastelíny na hranie – prečo by sa to tu malo skončiť? Chcel som, aby mal každý prístup k takémuto výrobku."

Americký spôsob 

Obrázokok

„Na jednej strane je dôležité posúdiť, či je k dispozícii bezpečnejšia alternatíva, ale na druhej strane musíte uvažovať o tom, čo môžete urobiť, aby fungovala v priemysle"

 

 

Bezpečnejšie výrobky pre spotrebiteľov


Obrázokok

„Spotrebitelia v Dánsku sú dobre vzdelaní v oblasti bezpečnosti potravín a výrobkov. To sa premieta do silného dopytu po bezpečnejších a čistejších výrobkoch od maloobchodníkov"

Nástroje pre textilný priemysel

Image

„Napríklad pri pohľade na využitie ftalátov pri PVC tlači na textílie zisťujeme, že ich funkciou je zmäkčenie PVC. Ak sa však zamyslíme nad funkciou, môžeme nájsť alternatívne zmäkčovadlo bez obsahu ftalátov."

 

PFC končí

Obrázok

„Našou najväčšou výzvou je nájsť alternatívy, ktoré spĺňajú prísne normy výkonnosti a kvality našej spoločnosti špecializujúcej sa na športové výrobky,“ vyhlásil Philipp Meister zo spoločnosti adidas Group.

Bezpečnejšie alternatívy bisfenolu A

Obrázok

Potvrdenky z platieb kreditnou kartou, bankové potvrdenky, logistické etikety, pokladničné bloky alebo faxový papier majú niečo spoločné – bisfenol A alebo BPA.

 

Hasenie požiaru hasiacimi penami bez obsahu fluóru

Obrázok

„Od začiatku našej existencie sme boli presvedčení o negatívnom vplyve fluóru a náš výskum sme zamerali na hľadanie dobrej alternatívy bez fluórovaných derivátov.“

SUBSPORTplus – Database of case studies

SUBSPORTplus provides an overview of chemical and technological alternatives to hazardous chemicals. The alternatives to hazardous substances are presented in a database of case studies (languages: German and English). The case studies are meant to serve as source of inspiration and as information about feasible alternatives. The database is continuously updated and expanded.

If you are interested in placing your own useful alternative on SUBSPORTplus, please contact:
SUBSPORTplus (at) baua.bund.de 

Categories Display

Označené ako:

(kliknutím na označenie vyhľadáte príslušný obsah)