Nezávislosť

Nezávislosť a transparentnosť pri prijímaní rozhodnutí sú pre agentúru veľmi dôležité. Práca agentúry ECHA a jej rozhodnutia sú kľúčové pre ochranu zdravia ľudí a životného prostredia a zároveň môžu mať významný vplyv na jednotlivé spoločnosti. Pri prijímaní týchto rozhodnutí je nevyhnutné, aby agentúra ECHA konala transparentne, nezávisle a prijímala nestranné a vedecky podložené rozhodnutia.

Nezávislosť sa zabezpečuje transparentnými vyhláseniami o záujmoch a prijímaním opatrení s cieľom zabezpečiť, aby záujmy neovplyvňovali rozhodovanie v rámci agentúry. V skutočnosti to znamená dosiahnutie citlivej rovnováhy medzi snahou zamestnávať zamestnancov s odbornými znalosťami a skúsenosťami a zároveň zabrániť potenciálnemu konfliktu záujmov. Podľa politiky agentúry ECHA môže ku konfliktu záujmov dôjsť v prípade, že je nestrannosť či objektívnosť rozhodnutia ovplyvnená (alebo by sa mohla zdať ovplyvnená) záujmom jednotlivca pracujúceho pre agentúru alebo spolupracujúceho s agentúrou.

V praxi to teda znamená, že každý, kto pracuje v agentúre ECHA či pre agentúru ECHA, podáva výročné vyhlásenie o záujmoch (ktoré sú aktualizované v prípade, keď sa situácia danej osoby zmení). Každý, kto podal vyhlásenie o záujmoch v nejakej záležitosti, sa nezúčastní na rozhodovaní alebo vytváraní stanoviska v súvislosti s uvedenou záležitosťou.

Agentúra má tiež poradný výbor pre konflikty záujmov, ktorý slúži na podporu výkonného riaditeľa agentúry pri zabezpečovaní nezávislosti rozhodovania.

Viac informácií nájdete v politike agentúry ECHA v oblasti riadenia potenciálnych konfliktov záujmov.

Categories Display

Označené ako:

(kliknutím na označenie vyhľadáte príslušný obsah)