Viacjazyčnosť

Agentúra ECHA uverejňuje väčšinu obsahu svojich webových stránok a verejných dokumentov (napr. usmernení, praktických príručiek, informačných letákov,  príručiek IT, ako aj svoje rozhodnutia so všeobecnou platnosťou vo všetkých úradných jazykoch EÚ. Neprekladá však novinky, často aktualizovaný obsah webových stránok, informácie z databáz ani zložité dokumenty týkajúce sa regulačných vedeckých usmernení.

Jednotlivé jazykové verzie možno na tejto stránke zobraziť zmenou prednastaveného jazyka v rozbaľovacej ponuke, ktorá sa nachádza v pravej hornej časti každej webovej stránky agentúry. V knižnici dokumentov možno takisto jednoduchým spôsobom zobraziť preložené dokumenty, ktoré možno zoradiť podľa typu alebo kategórie.

Dokumenty agentúry ECHA, ako aj jej webové stránky, prekladá Prekladateľské stredisko pre orgány Európskej únie so sídlom v Luxemburgu, ktoré zabezpečuje prekladateľské služby pre všetky agentúry EÚ.

Jednotlivé rozhodnutia agentúry ECHA a iné žiadosti, ktoré sa týkajú informácií uvedených v registračných dokumentáciách alebo uvedených spolu s nimi, sa uverejňujú v jazyku dokumentácie v súlade s nariadením o jazyku (nariadenie č. 1 z roku 1958 v znení neskorších zmien). Agentúra ECHA, vo výnimočných prípadoch a ak jej to zdroje umožňujú, môže na požiadanie poskytnúť formálne preklady takýchto informácií.

Úradné jazyky EÚ sú angličtina, bulharčina, čeština, dánčina, estónčina, fínčina, francúzština, gréčtina, holandčina, litovčina, lotyština, maďarčina, maltčina, nemčina, poľština, portugalčina, rumunčina, slovenčina, slovinčina, španielčina, švédčina a taliančina.

Categories Display

Označené ako:

(kliknutím na označenie vyhľadáte príslušný obsah)