Kódex riadnej správnej praxe

Kódex riadnej správnej praxe obsahuje základné zásady pre pracovníkov agentúry, ktoré upravujú ich vzťahy s verejnosťou. Medzi tieto zásady patria: zákonnosť, nediskriminácia, primeranosť opatrení vzhľadom na sledovaný cieľ a konzistentnosť v správnej praxi.

Účelom tohto kódexu je zabezpečiť poskytovanie vysokokvalitných služieb verejnosti zo strany agentúry a informovať verejnosť o normách správania, ktoré má právo očakávať pri styku s agentúrou ECHA.

Tento kódex prijala riadiaca rada v roku 2007 a vzťahuje sa na všetkých zamestnancov.

 

Categories Display

Označené ako:

(kliknutím na označenie vyhľadáte príslušný obsah)