Sari la continut
Sari la continut

Examinați informațiile disponibile

Cerințele de identificare și de examinare a informațiilor disponibile privind amestecurile sunt prezentate la articolele 6-8 din Regulamentul CLP.

După ce ați colectat toate informațiile de bază și informațiile specifice privind concentrațiile și pericolele reprezentate de componentele amestecului și de amestecul în sine, va trebui să analizați dacă informațiile sunt relevante, de încredere și suficiente pentru realizarea clasificării în conformitate cu Regulamentul CLP. 

 

Verificați setul de informații:
  1. Pentru fiecare pericol, verificați dacă dispuneți de informații privind fiecare substanță din amestec sau despre amestecul în sine. Rețineți că, pentru majoritatea pericolelor fizice, sunt necesare date de testare privind amestecul propriu-zis.
  2. Datele sunt consecvente sau există discrepanțe evidente? De exemplu, este posibil ca fișa cu date de securitate (FDS) pe care ați primit-o să fie incompletă sau ca diferiți furnizori să prezinte date contradictorii. În astfel de cazuri, ar trebui să vă contactați furnizorii pentru clarificări.
  3. Efectuați o verificare încrucișată pentru a vedea dacă clasificarea substanțelor indicată în FDS primită de la furnizor corespunde cu ceea ce se prezintă în inventarul C&E privind clasificarea armonizată. Deși pot exista diferențe între clasificările proprii din notificări și datele înregistrate, acestea pot fi utilizate ca punct de plecare pentru examinarea clasificării provenite de la furnizorul dumneavoastră. În cazul în care aveți îndoieli, contactați furnizorul.

 

Ce înseamnă „relevante, de încredere și suficiente"?

În cazul în care aveți informații specifice, cum ar fi date de testare despre amestecul propriu-zis și/sau despre substanțele din amestec, trebuie să analizați ce anume înseamnă „relevante, de încredere și suficiente".

Pentru a determina cu succes clasificarea gradului de pericol al amestecului dumneavoastră, informațiile pe care vă bazați decizia trebuie să fie de înaltă calitate.

Gradul de încredere al informațiilor pe care le dețineți este deosebit de important pentru rezultatul exercițiului de clasificare. Informațiile care nu prezintă încredere din punct de vedere științific, de exemplu din cauza unui studiu efectuat în mod eronat sau a utilizării unui model greșit, pot conduce la o clasificare incorectă.  Pentru clasificare trebuie utilizate numai informații de încredere. Înainte de a evalua relevanța și caracterul adecvat al informațiilor, este util să se evalueze mai întâi gradul de încredere al acestora.

Uneori, chiar și informațiile care nu sunt obținute prin metode validate pot fi totuși valoroase și pot fi luate în considerare la analizarea forței probante a datelor, dar pentru evaluarea acestora ar putea fi necesară opinia unui expert.

Pentru detalii privind gradul de încredere, relevanța și caracterul adecvat, consultați capitolul R.4 din Ghidul cerințelor privind informațiile și evaluarea securității chimice.

Examinați informațiile disponibile

Categories Display

Etichetate ca:

(faceți clic pe etichetă pentru a căuta conținut relevant)


Route: .live2